DOCX JPG PDF XML MPX
  Product Family
XER

Konwertuj MPX na XER za pomocą C++

Wysokowydajna konwersja MPX do XER przy użyciu biblioteki C++ bez żadnych zależności.

Jak przekonwertować MPX na XER za pomocą C++

Aby przekonwertować MPX na XER, użyjemy

Aspose.Tasks dla C++

API, które jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Tasks.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Tasks.Cpp

Kroki do konwersji MPX na XER za pomocą C++

  1. Załaduj plik MPX za pomocą Aspose::Tasks::Project Object.
  2. Wywołaj metodę Save().
  3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego z rozszerzeniem pliku (XER).
  4. Plik XER zostanie zapisany pod określoną ścieżką.
  5. Otwórz plik XER w kompatybilnym programie.

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32-bitowy, Windows 64-bitowy i Linux 64-bitowy.
  • Aspose.Tasks dla C++ DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Kod źródłowy konwersji MPX do XER C++

 

Darmowa aplikacja do konwersji MPX na XER

Convert MPX to XER right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your MPX file, it will be converted instantly to XER.
  You will get the download link.