HTML JPG PDF XML MPP
  Product Family
HTML

Konwertuj MPP na HTML za pomocą C#

Eksportuj Microsoft® Project MPP do HTML w .NET Framework, Mono i COM Interop.

Jak przekonwertować MPP na HTML za pomocą C#

Aby przekonwertować MPP na HTML, użyjemy

Aspose.Tasks dla .NET

API, które jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Zadania i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Zależność


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroki, aby przekonwertować MPP na HTML za pomocą C#

  1. Załaduj plik MPP z klasą projektu
  2. Wywołaj metodę Project.Save
  3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFileFormat.MPP jako parametry

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, Mono i COM Interop.
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję MPP do HTML C#

 

Darmowa aplikacja do konwersji MPP na HTML

Check our live demos for MPP to HTML conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPP file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant HTML file.