Jak przekonwertować MPT na XPS przy użyciu rozwiązania API dla C# .NET

Aby przekonwertować MPT na XPS, użyjemy Aspose.Tasks dla .NET API, które jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty NuGet menedżera pakietów, wyszukaj Aspose.Tasks i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Zarządzaj pakietami NuGet za pomocą pakietu Visual Studio

Polecenie konsoli menedżera pakietów

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroki do konwersji MPT na XPS za pomocą C#

Programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki MPT do formatu XPS w zaledwie kilku wierszach kodu.

  • Załaduj plik MPT z klasą Project
  • Wywołaj metodę Project.Save
  • Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego & SaveFileFormat.MPT jako parametry

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

  • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, Mono i COM Interop.
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks dla .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.Darmowa aplikacja do konwersji MPT na XPS


General information about MPT format

Pliki szablonów Microsoft Project to pliki danych używane w programie Microsoft Project 2016. Obejmują one trzy rodzaje oprogramowania. Są często używane na urządzeniach mobilnych, a także na komputerach stacjonarnych. Są w pełni obsługiwane przez system Windows i częściowo obsługiwane przez systemy Linux i Mac. To nie jest najpopularniejszy format danych.

Pliki szablonów zawierają informacje o szablonie i danych z nim powiązanych. Ma jednak rozszerzenie MPT. Najważniejszy plik jest często nazywany Global.mpt. Ten plik zawiera informacje o formatach i danych wszystkich projektów, ale nie może przechowywać zasobów i ich przypisań.

Sekcja FAQ

Często zadawane pytania dotyczące formatu MPT

1. Jak mogę przekonwertować MPT na XPS?

Aspose.Tasks umożliwia konwersję MPT do innych formatów w dowolny sposób - online lub programowo. Możesz konwertować MPT w czasie rzeczywistym za pomocą Konwertera zadań , który szybko przekształca Twoje pliki z wysoką jakością. Prześlij, przekonwertuj MPT i uzyskaj wyniki w kilka sekund.

2. Na jakie inne formaty plików mogę przekonwertować MPT?

Aspose.Tasks API zapewnia szeroki zakres konwersji MPT do popularnych formatów, takich jak MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF i inne.

3. Markdown nie konwertuje poprawnie na MPT. Jak poprawnie przekonwertować MD na MPT?

Możesz użyć zoptymalizowanego szablonu MPT, ustawiając szablon eskalacji na: {{details_custom_jira}}.

Inne obsługiwane konwersje MPT

Możesz także przekonwertować MPT na wiele innych formatów plików:

MPT TO BMP (Bitmap Image File)
MPT TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
MPT TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
MPT TO JPEG (JPEG Image)
MPT TO MPP (Microsoft Project Data File)
MPT TO MPT (Microsoft Project Template Files)
MPT TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
MPT TO PDF (Portable Document Format)
MPT TO PNG (Portable Network Graphics)
MPT TO PRIMAVERA XML (eXtensible Markup Language)
MPT TO SVG (Scalable Vector Graphics)
MPT TO TIFF (Tagged Image File Format)
MPT TO TXT (Text Document)
MPT TO XER (XER file format)
MPT TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
MPT TO XLSX (OOXML Excel File)
MPT TO XML (Extensible Markup Language)
MPT TO XPS (XML Paper Specifications)