PDF JPG PDF XML MPX
  Product Family
PDF

Konwertuj MPX na PDF za pomocą C#

Eksportuj Microsoft® Project MPX do PDF w .NET Framework, Mono i COM Interop.

Jak przekonwertować MPX na PDF za pomocą C#

Aby przekonwertować MPX na PDF, użyjemy

Aspose.Tasks dla .NET

API, które jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Zadania i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Zależność


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroki, aby przekonwertować MPX na PDF za pomocą C#

  1. Załaduj plik MPX z klasą projektu
  2. Wywołaj metodę Project.Save
  3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFileFormat.MPX jako parametry

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, Mono i COM Interop.
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję MPX do PDF C#

 

Darmowa aplikacja do konwersji MPX na PDF

Check our live demos for MPX to PDF conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPX file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PDF file.