Jak przekonwertować Primavera XML do XER przy użyciu rozwiązania API dla C# .NET

Aby przekonwertować PRIMAVERA-XML na XER, użyjemy Aspose.Tasks dla .NET API, które jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty NuGet menedżera pakietów, wyszukaj Aspose.Tasks i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Zarządzaj pakietami NuGet za pomocą pakietu Visual Studio

Polecenie konsoli menedżera pakietów

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroki do konwersji Primavera XML do XER za pomocą C#

Programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki PRIMAVERA-XML do formatu XER w zaledwie kilku wierszach kodu.

 • Załaduj plik PRIMAVERA-XML z klasą Project
 • Wywołaj metodę Project.Save
 • Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego & SaveFileFormat.PRIMAVERA-XML jako parametry

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, Mono i COM Interop.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Tasks dla .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.Darmowa aplikacja do konwersji PRIMAVERA-XML na XER


General information about PRIMAVERA-XML format

Primavera to oprogramowanie do zarządzania projektami, które służy do zarządzania i kontrolowania projektów, śledzenia zasobów, materiałów i sprzętu używanego w projekcie. Oracle Primavera P6 - za pomocą którego możesz zarządzać projektami, programami i portfelami. Często jest używany do zarządzania dużymi korporacjami, przy dużych projektach. Często zdarza się, że projekt wymaga konwersji do innych formatów, takich jak MPP czy MPX. Często konwersje między tymi rozszerzeniami odbywają się za pośrednictwem języka C#.

Często ten format jest używany do zarządzania złożonymi projektami, na przykład w inżynierii mechanicznej, budownictwie i zarządzaniu. Gdy konieczne jest zapewnienie przejrzystego zarządzania czasem, prawidłowej alokacji zasobów i zrozumienia, w jaki proces zaangażowany jest ten lub inny zespół.

Primavera zapewnia swoim użytkownikom następujące funkcje:
 • Selection of the desired combination of strategic projects.
 • Ensuring corporate governance of the project.
 • Improvement of processes and methods.
 • Improved project collaboration.
 • Measuring progress towards achieving goals.
 • Linking projects to strategy.


Sekcja FAQ

Często zadawane pytania dotyczące formatu PRIMAVERA-XML

1. Jak mogę przekonwertować PRIMAVERA-XML na XER?

Aspose.Tasks umożliwia konwersję PRIMAVERA-XML do innych formatów w dowolny sposób - online lub programowo. Możesz konwertować PRIMAVERA-XML w czasie rzeczywistym za pomocą Konwertera zadań , który szybko przekształca Twoje pliki z wysoką jakością. Prześlij, przekonwertuj PRIMAVERA-XML i uzyskaj wyniki w kilka sekund.

2. Na jakie inne formaty plików mogę przekonwertować PRIMAVERA-XML?

Aspose.Tasks API zapewnia szeroki zakres konwersji PRIMAVERA-XML do popularnych formatów, takich jak MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF i inne.

3. Markdown nie konwertuje poprawnie na PRIMAVERA-XML. Jak poprawnie przekonwertować MD na PRIMAVERA-XML?

Możesz użyć zoptymalizowanego szablonu PRIMAVERA-XML, ustawiając szablon eskalacji na: {{details_custom_jira}}.

Inne obsługiwane konwersje XML Primavera

Możesz także przekonwertować PRIMAVERA-XML na wiele innych formatów plików:

Primavera XML TO BMP (Bitmap Image File)
Primavera XML TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
Primavera XML TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
Primavera XML TO MPP (Microsoft Project Data File)
Primavera XML TO MPT (Microsoft Project Template Files)
Primavera XML TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
Primavera XML TO PDF (Portable Document Format)
Primavera XML TO PNG (Portable Network Graphics)
Primavera XML TO PRIMAVERA XML (eXtensible Markup Language)
Primavera XML TO SVG (Scalable Vector Graphics)
Primavera XML TO TIFF (Tagged Image File Format)
Primavera XML TO TXT (Text Document)
Primavera XML TO XER (XER file format)
Primavera XML TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
Primavera XML TO XLSX (OOXML Excel File)
Primavera XML TO XML (Extensible Markup Language)
Primavera XML TO XPS (XML Paper Specifications)