XER JPG PDF XML XML
  Product Family
XER

Konwertuj XML na XER za pomocą C#

Eksportuj Microsoft® Project XML do XER w .NET Framework, Mono i COM Interop.

Jak przekonwertować XML na XER za pomocą C#

Aby przekonwertować XML na XER, użyjemy

Aspose.Tasks dla .NET

API, które jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty

NuGet

menedżer pakietów, szukaj Aspose.Zadania i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Zależność


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroki, aby przekonwertować XML na XER za pomocą C#

  1. Załaduj plik XML z klasą projektu
  2. Wywołaj metodę Project.Save
  3. Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFileFormat.XML jako parametry

Wymagania dotyczące konwersji

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, Mono i COM Interop.
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks dla .NET DLL, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję XML do XER C#

 

Darmowa aplikacja do konwersji XML na XER

Check our live demos for XML to XER conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your XML file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant XER file.