Jak przekonwertować XML na XML przy użyciu rozwiązania API dla C# .NET

Aby przekonwertować XML na XML, użyjemy Aspose.Tasks dla .NET API, które jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. otwarty NuGet menedżera pakietów, wyszukaj Aspose.Tasks i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Zarządzaj pakietami NuGet za pomocą pakietu Visual Studio

Polecenie konsoli menedżera pakietów

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroki do konwersji XML na XML za pomocą C#

Programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki XML do formatu XML w zaledwie kilku wierszach kodu.

  • Załaduj plik XML z klasą Project
  • Wywołaj metodę Project.Save
  • Przekaż ścieżkę pliku wyjściowego & SaveFileFormat.XML jako parametry

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

  • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, Mono i COM Interop.
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks dla .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.Darmowa aplikacja do konwersji XML na XML


General information about XML format

XML lub eXtensible Markup Language to rozszerzalny język znaczników. Służy do przechowywania i przesyłania danych zarówno między aplikacjami, jak i bezpośrednio w kodzie. Widać to więc nie tylko w API, ale także w kodzie programu. Ten format jest zalecany przez W3C, dlatego często jest używany do przesyłania danych zarówno do interfejsów API, jak i do interfejsów API protokołu SOAP.

What is XML?

  • A markup language that resembles HTML.
  • Designed to transmit data, not to display them.
  • XML ​​tags are not predefined, you must define the tags you want.
  • XML ​​is described in such a way as to be self-defined.

Why is XML needed?

Początkowo ten format został wymyślony w celu szybkiego i łatwego przechowywania i przesyłania danych między aplikacjami i przez Internet. Ponieważ jest łatwy do odczytania przez osobę i komputer, zaczął zyskiwać popularność. Dane w formacie .xml są przechowywane w formacie zwykłego tekstu, co ułatwia kompresję i przenoszenie z jednego urządzenia na drugie.
Ważne! XML nie jest wykonywalnym kodem programu, ale językiem opisu danych, który może być przetwarzany przez dowolny język programowania, taki jak java, za pośrednictwem .Net, C++.

Sekcja FAQ

Często zadawane pytania dotyczące formatu XML

1. Jak mogę przekonwertować XML na XML?

Aspose.Tasks umożliwia konwersję XML do innych formatów w dowolny sposób - online lub programowo. Możesz konwertować XML w czasie rzeczywistym za pomocą Konwertera zadań , który szybko przekształca Twoje pliki z wysoką jakością. Prześlij, przekonwertuj XML i uzyskaj wyniki w kilka sekund.

2. Na jakie inne formaty plików mogę przekonwertować XML?

Aspose.Tasks API zapewnia szeroki zakres konwersji XML do popularnych formatów, takich jak MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF i inne.

3. Markdown nie konwertuje poprawnie na XML. Jak poprawnie przekonwertować MD na XML?

Możesz użyć zoptymalizowanego szablonu XML, ustawiając szablon eskalacji na: {{details_custom_jira}}.

Inne obsługiwane konwersje XML

Możesz także przekonwertować XML na wiele innych formatów plików:

XML TO BMP (Bitmap Image File)
XML TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
XML TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
XML TO JPEG (JPEG Image)
XML TO MPP (Microsoft Project Data File)
XML TO MPT (Microsoft Project Template Files)
XML TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
XML TO PDF (Portable Document Format)
XML TO PNG (Portable Network Graphics)
XML TO XML (eXtensible Markup Language)
XML TO SVG (Scalable Vector Graphics)
XML TO TIFF (Tagged Image File Format)
XML TO TXT (Text Document)
XML TO XER (XER file format)
XML TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
XML TO XLSX (OOXML Excel File)
XML TO XML (Extensible Markup Language)
XML TO XPS (XML Paper Specifications)