Jak scalić Oracle-Primavera z MS Project przy użyciu C# lub rozwiązania .NET API

Aby scalić Oracle-Primavera z MS Project, użyjemy Aspose.Tasks dla .NET API, które jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C#. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.Tasks i zainstaluj. Możesz także użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów. Możesz utworzyć połączenie między Oracle-Primavera i MS Project przy użyciu języka C#. Najpierw powinieneś użyć API Aspouse.Tasks, aby uzyskać dostęp do projektów Oracle-Primavera i MS Project. Następnie powinieneś pobrać dane z istniejących pól Oracle-Primavera i dopasować xz do odpowiednich pól w MS Project. Następnie użyj interfejsu API do utworzenia brakujących pól w MS Project. Dodaj nowe pola z danymi z projektu Oracle-Primavera używając .Net. Ten proces spowoduje scalenie danych Oracle-Primavera i MS Project w aplikację C#.

Zarządzaj pakietami NuGet za pomocą pakietu Visual Studio

Polecenie konsoli Menedżera pakietów

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kroki, aby scalić Oracle-Primavera z MS Project przez C#

Programiści mogą łatwo ładować i łączyć pliki Oracle-Primavera z MS Project w zaledwie kilku wierszach kodu.

  • Zdecyduj, które encje z Oracle-Primavera chcesz scalić i jak chcesz to zmapować na encje MS Project (historie użytkowników => zadania, data utworzenia w USA => data rozpoczęcia itp.)
  • Utwórz nową instancję klasy Project
  • Przeanalizuj format Oracle-Primavera, aby uzyskać wymagane jednostki (na przykład, jeśli chcesz przeanalizować plik kopii zapasowej *.csv Jira, możesz użyć Aspose.Cells)
  • Dodaj przeanalizowane jednostki do utworzonej instancji klasy Project
  • Używaj typowych komponentów .NET do tworzenia i wypełniania Oracle-Primavera formatu pliku kopii zapasowej (*.csv)

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu konwersji upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

  • Microsoft Windows lub zgodny system operacyjny z .NET Framework, Mono i COM Interop.
  • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks dla .NET DLL, do którego odwołuje się Twój projekt.Fuzja online Oracle-Primavera

Sprawdź jakość łączenia Oracle-Primavera bezpośrednio w Twojej przeglądarce! Załaduj pliki Oracle-Primavera z lokalnego systemu plików lub adresu URL, wybierz wymagany format wyjściowy i uruchom przykład! Łączenie plików projektów może być świetnym sposobem na konsolidację danych i ułatwienie zarządzania nimi. Aspose.Tasks Merge Tools to świetny sposób na zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie wysiłku związanego z zarządzaniem wieloma plikami Oracle-Primavera. Przetestuj jakość procesu bezpośrednio w przeglądarce, załaduj pliki z lokalnego systemu plików lub adresu URL, wybierz żądany format wyjściowy i uruchom przykład. Jest szybki, łatwy, bezpieczny i całkowicie darmowy!

General information about Oracle-Primavera format

Oracle-Primavera to oprogramowanie do zarządzania projektami oferowane przez firmę Oracle. Zapewnia zarządzanie portfelem projektów i planowanie, zarządzanie zasobami, optymalizację portfela i analitykę przedsiębiorstwa. Jest używany przez kierowników projektów i planistów do śledzenia i zarządzania projektami, zasobami i kosztami. Oprogramowanie ma różne formaty plików, które służą do przechowywania danych i umożliwiają użytkownikom wymianę informacji z innymi aplikacjami. Primavera jest oparta na platformie P6 Professional Project Management (PPM) i obsługuje formaty plików XER, XML i MPX. XER, czyli eXtensible Resource, to zastrzeżony format XML używany do przechowywania informacji związanych z projektem, takich jak zasoby, działania, WBS i relacje. XML to standardowy format pliku używany do wymiany danych między aplikacjami, a MPX to zastrzeżony tekstowy format pliku używany do wymiany danych projektu między różnymi wersjami Primavera P6. Oracle-Primavera obsługuje również import i eksport danych z innych rozwiązań programowych, takich jak Microsoft Excel i Microsoft Project.

Sekcja FAQ

Często zadawane pytania dotyczące połączenia Oracle-Primavera z MS Project

1. Dlaczego ta fuzja Oracle-Primavera jest przydatna?

Oracle-Primavera Fuzja to praktyczne, wydajne i szybkie narzędzie do łączenia kilku plików Oracle-Primavera. Możesz szybko i łatwo scalić dokumenty Oracle-Primavera w jeden i bez problemu zapisać wynik w formatach MPP, MPT, MPX i XML!

2. Jak mogę scalić Oracle-Primavera?

Możesz scalić Oracle-Primavera online lub programowo. Aby połączyć dokumenty Oracle-Primavera online, po prostu prześlij pliki ze swojego komputera lub adresu URL, wybierz żądany format wyjściowy z listy i naciśnij przycisk „Uruchom”. Wynik uzyskasz w mgnieniu oka. Ponadto możesz skopiować kod C# i użyć go we własnej aplikacji do scalania dokumentów.

3. Czy mogę scalić Oracle-Primavera w systemach Linux, Mac OS, iOS lub Android?

Możesz skorzystać z tej bezpłatnej internetowej Oracle-Primavera fuzji z urządzenia mobilnego, tabletu lub komputera. Interfejs Połączenia jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Nasze narzędzie jest kompatybilne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi i ich przeglądarkami, w tym Windows, Mac OS, Linux, Android i iOS. Do uruchomienia tego narzędzia nie jest wymagana żadna dodatkowa instalacja oprogramowania.