Aspose.Tasks  for C++

C++ Microsoft Project File Parsing API

Skapa, skriv, läs, manipulera och exportera Microsoft Project-filer till PDF, Primavera, HTML, Excel, bilder och XML-format från inbyggda C++-applikationer.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Tasks för C++ är ett inbyggt projektledningsbibliotek för C++-utvecklare för att ladda, skapa, manipulera och spara Microsoft Project-dokument i flera format utan att använda Microsoft Project eller Office Automation. API exponerar data för rapportering på ett antal sätt, inklusive Gantt-diagram, uppgiftsanvändning, resursanvändning och resursblad bland många andra.

C++-projektledningsbiblioteket erbjuder kompletta spårningsmöjligheter, definition och planering, vilket gör att utvecklarna kan skapa och ladda uppgifter samt ta bort eller tilldela resurser till eller från uppgifter från sina egna applikationer.

Avancerade C++ Project Management API-funktioner

Skapa, läs och manipulera Microsoft Project-filer

Läs MPP-filer och uppdatera dess sammanfattningsinformation

Uppdatera huvud- och standardprojektinställningar

Definiera veckodagar för projekt, kalender och kalenderundantag

Läs och skriv kalendrar för uppgifter och resurser

Hantera uppgiftens baslinjeschemaläggning, varaktighet och begränsningar

Definiera resurstilldelning & tilldelning

Stöd för kodning av MPX-filer

Exportera till PDF, HTML, bilder och fler format

Exportera Microsoft Project Data till olika format

Aspose.Tasks för C++ exponerar data i både MPP- och XML-format samt PDF, HTML för universell distribution av information, CSV, TXT, XLS, XLSX, WBS för någon av standardbilderna och MPT-formaten. Vidare, medan den exporterar data till HTML, exporterar den typsnitt, bilder och CSS-stilar till separata filer.

Exportera projektdata till Primavera XML-, XER- och MPX-format - C++

System::SharedPtr<Aspose::Tasks::Project> pjc = System::MakeObject<Aspose::Tasks::Project>(dataDir + u"template.mpp");

// spara projekt i önskat format

pjc->Save(dataDir + u"output_PrimaveraP6XML.xml", Aspose::Tasks::Saving::SaveFileFormat::PrimaveraP6XML);

pjc->Save(dataDir + u"output_PrimaveraXER.mpp", Aspose::Tasks::Saving::SaveFileFormat::PrimaveraXER);

pjc->Save(dataDir + u"output_MPX.xml", Aspose::Tasks::Saving::SaveFileFormat::MPX);

API har inbyggd renderingsmotor för rendering till Microsoft Project med högsta kvalitet. Med hjälp av projektrenderingsmotorn kan utvecklare konvertera projektdata till olika vektor- och rasterbilder.

Konfigurera projektegenskaper

För att påskynda processen med att sätta upp ett projekt låter API användare ställa in standardegenskaper, allmänna egenskaper som metadata, kalender och valutaegenskaper. Standardegenskaper inkluderar när en ny uppgift startar och slutar, standardövertid, standardlönesatser och mer. API tillåter att läsa och ställa in allmänna projektegenskaper såsom projektets start- och slutdatum, aktuellt datum, statusdatum, vilken typ av kalender som används och när ett projekt är schemalagt från. Dessutom sparar API också sammanfattningsinformation inklusive nyckelord, ämne, kommentarer och mer.

När det gäller valutafastigheter stödjer biblioteket inställning av valutakod, siffror efter decimalkomma och valutasymbol så att det är lätt att avläsa kostnaderna. Läsa och skriva räkenskapsåret och veckodagsegenskaperna stöds också.

Tasks Management på ett enkelt sätt

API kan hantera uppgifter i en Microsoft Project-fil med hjälp av dess rika uppsättning klasser. Den kan enkelt hantera schemaläggning av uppgifter, budgetbedömning, varaktighet och begränsningar för uppgifter samt skapa och hantera länkar mellan dessa. Dessutom tillåter API utvecklare att läsa, ändra och skapa uppgifter, milstolpar, uppskattade kritiska eller ansträngningsdrivna uppgifter.

  
  

Aspose.Tasks erbjuder individuella API:er för populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: