DOCX JPG PDF XML MPT
  Product Family
JPEG

Konvertera MPT till JPEG via C++

Högpresterande MPT till JPEG-konvertering med C++-bibliotek utan något beroende.

Hur man konverterar MPT till JPEG med C++

För att konvertera MPT till JPEG kommer vi att använda

Aspose.Tasks för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Tasks.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Tasks.Cpp

Steg för att konvertera MPT till JPEG via C++

  1. Ladda MPT-fil med Aspose::Tasks::Project Object.
  2. Anropa metoden Save().
  3. Skicka utdatafilens sökväg med (JPEG) filtillägg.
  4. JPEG-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen.
  5. Öppna JPEG-filen i ett kompatibelt program.

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
  • Aspose.Tasks för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

MPT till JPEG C++ Källkod för konvertering

 

Gratis app för att konvertera MPT till JPEG

Convert MPT to JPEG right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your MPT file, it will be converted instantly to JPEG.
  You will get the download link.