DOCX JPG PDF XML MPX
  Product Family
JPEG

Konvertera MPX till JPEG via C++

Högpresterande MPX till JPEG-konvertering med C++-bibliotek utan något beroende.

Hur man konverterar MPX till JPEG med C++

För att konvertera MPX till JPEG kommer vi att använda

Aspose.Tasks för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Tasks.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Tasks.Cpp

Steg för att konvertera MPX till JPEG via C++

  1. Ladda MPX-fil med Aspose::Tasks::Project Object.
  2. Anropa metoden Save().
  3. Skicka utdatafilens sökväg med (JPEG) filtillägg.
  4. JPEG-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen.
  5. Öppna JPEG-filen i ett kompatibelt program.

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
  • Aspose.Tasks för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

MPX till JPEG C++ Källkod för konvertering

 

Gratis app för att konvertera MPX till JPEG

Convert MPX to JPEG right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your MPX file, it will be converted instantly to JPEG.
  You will get the download link.