DOCX JPG PDF XML MPX
  Product Family
PNG

Konvertera MPX till PNG via C++

Högpresterande MPX till PNG-konvertering med C++-bibliotek utan något beroende.

Hur man konverterar MPX till PNG med C++

För att konvertera MPX till PNG kommer vi att använda

Aspose.Tasks för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Tasks.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Tasks.Cpp

Steg för att konvertera MPX till PNG via C++

  1. Ladda MPX-fil med Aspose::Tasks::Project Object.
  2. Anropa metoden Save().
  3. Skicka utdatafilens sökväg med (PNG) filtillägg.
  4. PNG-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen.
  5. Öppna PNG-filen i ett kompatibelt program.

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
  • Aspose.Tasks för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

MPX till PNG C++ Källkod för konvertering

 

Gratis app för att konvertera MPX till PNG

Convert MPX to PNG right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your MPX file, it will be converted instantly to PNG.
  You will get the download link.