Aspose.Tasks  for Java

Java Microsoft Project File Manipulation API:er

Manipulera eller exportera projektfiler till Primavera, Excel, PDF, bilder, HTML och XML-format.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Tasks för Java är ett stabilt och flexibelt projekthanterings-API för att manipulera Microsoft Project-dokument. Utvecklare kan definiera ett projekts huvud- och standardegenskaper samt kalenderinformation. De kan också ange veckodagar och kalenderundantag. API gör det enkelt att lägga till & räkna om uppgifter, resurser och annan data utan användaringripande.

Aspose.Tasks för Java API exponerar hela dokumentstrukturen för att läsa och skriva Microsoft Project-dokument. Med detta kraftfulla API kan utvecklare styra olika stadier av projektledning som planering, spårning och mycket mer.

Advanced Project Management API-funktioner

Läs, ändra & skriva Microsoft Project-filer

Läs MPP & XML-projektformat

Skapa, uppdatera & skriva projekt i XML-projektformat

Läs MPP-filer & uppdatera sammanfattningsinformation

Ändra standardinställningar

Konvertera MPP till XML-format

Ändra huvudinställningarna

Hantera utökade attribut

Återge data till HTML

Definiera veckodagar för projektet

Definiera veckodagar för kalendrar & kalenderundantag

Läs & skriv kalendrar för uppgifter & Resurser

Hantera uppgiftens baslinjeschemaläggning & varaktigheter

Hantera begränsningar på uppgifter

Skapa & hantera länkar mellan uppgifter

Läs, ändra & skapa uppgifter, milstolpar, uppskattade, kritiska eller ansträngningsdrivna uppgifter

Hantera resurskostnader & avvikelser

Kostnader för åtkomstuppdrag & budget

Exportera projektdata till universella format

API-stöd för att rendera resurser, uppgifter och resurstilldelningsdata till olika format som JPG, PNG, PDF, XML, XAML, HTML, BMP, XPS, TIFF och SVG. Dessutom är det också möjligt att exportera data till formaten TXT, CSV, XLSX, XLS och MPT.

Spara MPP-data i olika format - Java

// ladda filen som ska konverteras

Project pjt = new Project(dir + "template.mpp");

// Konvertera MPP till PDF-, HTML- och TIFF-format

pjt.save(dir + "output.pdf", SaveFileFormat.PDF);

pjt.save(dir + "output.html", SaveFileFormat.HTML);

pjt.save(dir + "output.tiff", SaveFileFormat.TIFF);

Skapa & Uppdatera resurser

Aspose.Tasks för Java tillhandahåller funktioner för att arbeta med resurser inom projektplaner. Nästan alla resursattribut stöds. Resursdata kan uppdateras och skrivas tillbaka till både MPP- och XML-format.

Återge data till bildformat

Genom att ha sin egen renderingsmotor kan API enkelt rendera data till olika raster & vektorbildsformat och kan specificera olika egenskaper för den resulterande bilden innan rendering.

Rendera projektdata till JPEG - Java

// ladda filen

Project pjt = new Project(dir + "template.mpp");

// skapa ImageSaveOptions med önskat format

ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFileFormat.JPEG);

// rendera MPP till JPEG

pjt.save(dir + "output.jpg", options);

Hantera resurstilldelningar

I sin enklaste form är en projektplan en samling uppgifter som tilldelas en grupp resurser. Aspose.Tasks för Java tillhandahåller ett API för att hantera resursallokering och tilldelning inom en plan.

Hantera kalendrar & Kalenderundantag

Aspose.Tasks för Java tar hand om kalendrar och kalenderundantag. Det kan finnas hur många kalendrar som helst inom en projektplan och biblioteket kan hantera dem med största lätthet.

Microsoft Office Automation - behövs inte

Aspose.Tasks för Java är byggd med hanterad kod som aldrig behöver installera Microsoft Office eller Project på maskinen för att fungera med MS Project-filer. Det är ett perfekt automationsalternativ för Microsoft Project när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

  
  

Aspose.Tasks erbjuder individuella API:er för populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: