Aspose.Tasks  for .NET

.NET Microsoft Projekt File Processing API:er

Skapa, läs, skriv, manipulera och exportera Microsoft Projekt-dokument till Primavera, Excel, HTML, PDF, bilder och XML-format.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Tasks för .NET är ett pålitligt API för projekthantering för att bearbeta Microsoft Projekt-filer. API stöder läsning, skrivning och manipulering av Microsoft Projekt-dokument utan några andra mjukvaruberoenden. Dessutom exponerar API projektdata för att erbjuda kompletta planering, definition och spårningsmöjligheter. Biblioteket har fullt stöd för olika projektegenskaper och kan användas för att manipulera kalendrar eller arbetsscheman.

Aspose.Tasks för .NET API visar data som uppgifter, resurser, resurstilldelningar och utökade attributdata så att utvecklare kan manipulera dem. Användare kan helt planera genom att skapa och läsa uppgifter och resurser och tilldela eller ta bort resurser till eller från uppgifter. Användare kan manipulera begränsningar, prioriteringar, kritiska och ansträngningsdrivna uppgifter, stoppa eller återuppta en uppgift och dela upp uppgifter, hantera utökade attribut, länka uppgifter och skriva uppdaterad data tillbaka till projektet.

Avancerade .NET Microsoft Projekt API-funktioner

Skapa MS Projekt- och Oracle Primavera-filer från grunden

Definiera veckodagar och undantag för en kalender

Läs och skriv lösenordsskyddade MS Projekt-filer

Exportera projekt till andra format med mycket anpassningsbara Gantt-diagram

Hantera baslinjer, kostnader & milstolpar

Hantera uppgifter, resurser och uppdrag utökade attribut och deras definitioner

Definiera resurstilldelning & tilldelning

Återge arbetsnedbrytningsstrukturer (WBS) till bilder

Rendera MS Projekt- och Oracle Primavera-filer till HTML

Sortera uppgifter efter namn, datum, varaktigheter och efter många andra fält

Uppdatera anpassade egenskaper för MPP Projekt-filer

Öppna och spara projektfiler med MS Projekt Online och MS Projekt Server

Konvertera projektdata till flera format

Aspose.Tasks för .NET stöder rendering av uppgifter, resurser och resurstilldelningsdata till format med fast layout samt XML, HTML och flera andra populära filformat för enkel distribution av information.

Spara projektdata i olika format - C#

// ladda filen som ska konverteras

var prj = new Aspose.Tasks.Projekt(dir + "template.mpp");

// spara i olika format

prj.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.PDF);

prj.Save(dir + "output.html", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.HTML);

prj.Save(dir + "output.xml", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.XML);

En viktig egenskap hos biblioteket är möjligheten att rendera WBS i ett projekt till något av standardbildformaten som stöds av .NET Framework. Dessutom är det också möjligt att exportera projektdata till CSV-, TXT-, XLS-, XLSX- och MPT-format.

Hantera uppgifter i projekt

Aspose.Tasks för .NET tillhandahåller en rik uppsättning klasser för hantering av uppgifter i en Microsoft Projekt-fil. Projektplaner kan variera i komplexitet från en enkel platt uppgiftslista till en stor kapslad grupp av ömsesidigt beroende uppgifter. Oavsett komplexiteten kan Aspose.Tasks för .NET hantera alla scenarier.

Uppgifter Schemaläggning, Spårning & Budgetbedömning

Aspose.Tasks för .NET kan beräkna ett projekts kritiska väg och schemaläggning. Det tillåter också utvecklare att hantera uppgiftens baslinjer & faktiskt arbete, kostnader för åtkomstuppdrag & budget, och hantera resurskostnader & avvikelser för projektspårning. Dessa är bara några få funktioner från en lång lista med funktioner som API stöder.

Konvertera projektdata till bilder

Aspose.Tasks för .NET har sin egen renderingsmotor speciellt utformad för att replikera MS Projekts renderingsstil. Detta tillåter utvecklarna att återge projektdata till ett antal raster & vektorbildsformat samtidigt som du kontrollerar vissa aspekter av den resulterande bilden.

Rendera projektdata till JPEG - C#

// ladda filen

var prj = new Aspose.Tasks.Projekt(dir + "template.mpp");

// skapa ImageSaveOptions med önskat format

var options = new Aspose.Tasks.Saving.ImageSaveOptions(Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.JPEG)

{
CustomPageSize = new SizeF(2200, 1100),
HorizontalResolution = 96f,
VerticalResolution = 96f, JpegQuality = 70 }; // rendera data till bildformat prj.Save(dir + "output.jpg", options);

Spara HTML-element för att separera filer

Aspose.Tasks för .NET API gör export av projektdata till HTML en riktigt bra upplevelse, eftersom det låter dig exportera typsnitt, bilder och CSS-stilar till separata filer. Dessutom kan du också tilldela nödvändiga parametrar till callback-funktionerna till exportprocessen.

COM interoperabilitetsstöd

Aspose.Tasks för .NET exponerar sina möjligheter genom ett COM-gränssnitt. Detta innebär att du inte behöver begränsa dig för att använda Aspose.Tasks för .NET med bara .NET-plattformen, den kan användas på vilket språk du behöver genom dess COM-kompatibilitetstjänster.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användare har att säga om Aspose.Words API:er.

 
 
Visa fallstudier
  
  

Aspose.Tasks erbjuder individuella API:er för populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: