Aspose.Tasks för .NET är ett pålitligt API för projekthantering för att bearbeta Microsoft Project-filer. API stöder läsning, skrivning och manipulering av Microsoft Project-dokument utan några andra mjukvaruberoenden. Dessutom exponerar API projektdata för att erbjuda kompletta planering, definition och spårningsmöjligheter. Biblioteket har fullt stöd för olika projektegenskaper och kan användas för att manipulera kalendrar eller arbetsscheman. Aspose.Tasks för .NET API visar data som uppgifter, resurser, resurstilldelningar och utökade attributdata så att utvecklare kan manipulera dem. Användare kan helt planera genom att skapa och läsa uppgifter och resurser och tilldela eller ta bort resurser till eller från uppgifter. Användare kan manipulera begränsningar, prioriteringar, kritiska och ansträngningsdrivna uppgifter, stoppa eller återuppta en uppgift och dela upp uppgifter, hantera utökade attribut, länka uppgifter och skriva uppdaterad data tillbaka till projektet.

Avancerade .NET Microsoft Project API-funktioner

Skapa MS Project- och Oracle Primavera-filer från grunden

Definiera veckodagar och undantag för en kalender

Läs och skriv lösenordsskyddade MS Project-filer

Exportera projekt till andra format med mycket anpassningsbara Gantt-diagram

Hantera baslinjer, kostnader och milstolpar

Hantera uppgifter, resurser och uppdrag utökade attribut och deras definitioner

Anpassa resurstilldelningens arbetskontur

Återge arbetsnedbrytningsstrukturer (WBS) till bilder

Rendera MS Project- och Oracle Primavera-filer till HTML

Sortera uppgifter efter namn, datum, varaktighet och många andra fält

Uppdatera anpassade egenskaper för MPP Project-filer

Öppna och spara projektfiler från/till MS Project Online eller en lokal instans av MS Project Server via PWA

Brett utbud av konverteringar mellan Microsoft Project-format till bilder och andra dataformat inklusive PDF, Excel, HTML

Slå samman JIRA till MPP, XML till MPP, MPX till PDF och andra

MPP, MPT, MPX och XML Files Viewer för .NET

API-funktioner i dokumentation

Du kan se hela listan över Aspose.Tasks-funktioner i vår dokumentation. Genom att använda Aspose.TASKS C#-biblioteket i ditt projekt kan du utföra följande uppgifter:

Konvertera projektdata till flera format

Aspose.Tasks för .NET stöder rendering av uppgifter, resurser och resurstilldelningsdata till format med fast layout samt XML, HTML och flera andra populära filformat för enkel distribution av information.

Spara projektdata i olika format - C#


   
// load the file to be converted

var prj = new Aspose.Tasks.Project(dir + "template.mpp");

// save in different formats

prj.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.PDF);

prj.Save(dir + "output.html", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.HTML);

prj.Save(dir + "output.xml", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.XML);  


En viktig egenskap hos biblioteket är möjligheten att rendera WBS i ett projekt till något av standardbildformaten som stöds av .NET Framework. Dessutom är det också möjligt att exportera projektdata till formaten CSV, TXT, XLS, XLSX och MPT.

Du kan prova online Tasks Converter.

Du kan också konvertera projektdata, Jira, MPP, MPX, MPT eller XML till många andra filformat, inklusive några som anges nedan:

Slå ihop JIRA, MPP, MPT, MS Project, MPX, Oracle-Primavera PDF och XML-filer

- laddar filer med Aspose.Tasks-klasser för arbete med Microsoft Project-dokument utan att använda Microsoft Project;
- skapar en instans av Tekniska artiklar hur man renderar och använda Aspose.Tasks med andra språk
- Innehåller klasser för att spara ett projekt till olika format.

Dessutom kan du slå ihop filer i realtid! Kombinera Jira, MPP, MPX, MPT, XML, MS Projects till PDF, XPS, Primavera och många andra filformat: Aspose.Tasks för .NET API gör filernas sammanslagningsprocess enklare för utvecklare:

Hantera uppgifter i projekt

Aspose.Tasks för .NET tillhandahåller en rik uppsättning klasser för hantering av uppgifter i en Microsoft Project-fil. Projektplaner kan variera i komplexitet från en enkel platt uppgiftslista till en stor kapslad grupp av ömsesidigt beroende uppgifter. Oavsett komplexiteten kan Aspose.Tasks för .NET hantera alla scenarier. Inklusive låter det dig skapa och redigera MS-projektfiler med hjälp av Document Object Model (DOM). DOM är ett programmeringsgränssnitt som låter dig presentera ett dokument i form av ett träd av noder, där varje nod är en del av dokumentet. Aspose.Tasks API för .NET låter dig ansluta till en sida, ladda den, ändra dess innehåll och utföra andra filoperationer.

- navigera i dokumenten med hjälp av olika metoder, såsom elementtraversal, dokumenttraversal, XPath-frågor och CSS-väljarfrågor,
- ta bort och ersätt lite fata från en fil,
- sammanfoga projektfiler,
- låsning och upplåsning och andra funktioner.
.NET Tasks API hjälper utvecklare att läsa, ändra, navigera och redigera MS Project-dokument. Några filredigeringsfunktioner som Aspose.Tasks för .NET API kan utföra är följande:

Konvertera projektdata till bilder

Aspose.Tasks för .NET har sin egen renderingsmotor speciellt utformad för att replikera MS Projects renderingsstil. Detta gör att utvecklarna kan återge projektdata till ett antal raster- och vektorbildformat samtidigt som de kontrollerar vissa aspekter av den resulterande bilden.

Rendera projektdata till JPEG - C#  // load file

  var prj = new Aspose.Tasks.Project(dir + "template.mpp");

  // create ImageSaveOptions with desired format

  var options = new Aspose.Tasks.Saving.ImageSaveOptions(Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.JPEG)

  {  CustomPageSize = new SizeF(2200, 1100),  HorizontalResolution = 96f,  VerticalResolution = 96f,

    JpegQuality = 70

  };

  // render data to image format

  prj.Save(dir + "output.jpg", options);Den omvända konverteringen är så enkel! Genom att använda klassbiblioteket Aspose.Tasks i din C#-applikation kan du enkelt konvertera Mareach MS Project-fil till valfri filformatfil med bara en rad kod!

Prova online MS Project Converter Du kan konvertera MS Project filer till XML, PDF, MPX, XLSX, XLS, XPS, TXT, HTML, JPG och andra bildformat. Ladda upp, förvandla dina dokument och få resultat på några sekunder. Du behöver ingen extra programvara.

Aspose.Tasks för .NET-biblioteket tillhandahåller MS Project-parsing-API för C#-plattformen. Du kan skapa, redigera, spara, slå samman, konvertera MPP-filer till andra filformat och lägga till länkar, listor, kodblock, bilder och andra element i projektfiler genom att följa länkarna:

Arbetsuppgifter Schemaläggning, Spårning & Budgetbedömning

Aspose.Tasks för .NET kan beräkna ett projekts kritiska väg och schemaläggning. Det tillåter också utvecklare att hantera uppgiftens baslinjer och faktiska arbeten, få tillgång till uppdragskostnader och budget och hantera resurskostnader och avvikelser för projektspårning. Dessa är bara några få funktioner från en lång lista med funktioner som API stöder.

Spara HTML-element för att separera filer

Aspose.Tasks för .NET API gör export av projektdata till HTML en riktigt bra upplevelse, eftersom det låter dig exportera typsnitt, bilder och CSS-stilar till separata filer. Dessutom kan du även tilldela nödvändiga parametrar till callback-funktionerna till exportprocessen.

COM interoperabilitetsstöd

Aspose.Tasks för .NET exponerar sina möjligheter genom ett COM-gränssnitt. Detta innebär att du inte behöver begränsa dig för att använda Aspose.Tasks för .NET med bara .NET-plattformen, den kan användas på vilket språk du behöver genom dess COM-kompatibilitetstjänster.

Aspose.Tasks erbjuder gratis MS Project Viewer online, som hjälper dig att få information om projektet via URL. Våra appar är säkra, plattformsoberoende och kräver ingen mjukvaruinstallation. Applikationerna är enkla och lätta att använda, men effektiva och pålitliga.


Andra Aspose.Tasks som stöds för .NET API-funktioner

Använd Aspose.Tasks C#-biblioteket för att konvertera, slå samman, låsa, låsa upp nedladdningsdokument och mer!  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.Tasks erbjuder individuella API:er för populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: