Microsoft Project Files Conversion via C#

Konvertera Microsoft Project MPP, MPT, MPX till PDF, Excel, HTML och bilder inklusive BMP, JPG, PNG, TIFF för att bygga plattformsoberoende .NET-applikationer.

Microsoft Project-applikationen är till för att hjälpa projektledare med fullständig planering, spårning av framsteg, tilldelning av resurser och analys av arbetsbelastningar. Och närhelst det finns behov av att hantera Microsoft Project MPP, MPT, MPX-filer inom företagets .NET-lösning utan att installera Microsoft Project, finns .NET Project filhanterings-API där för att göra allt detta. Det kan enkelt hantera, skapa, ändra dokument samt konvertera till andra filer. Nedanstående kod fungerar utmärkt och kan enkelt integreras i lösningen.

Microsoft Project till PDF-konvertering

Microsoft Project till PDF-konvertering, Process är, Ladda Microsoft Project-filen MPP, MPT eller MPX med Project class . Anropa sparmetoden och med utdata-PDF-fil och SaveFileFormat .PDF som parametrar. Under konverteringsprocessen kommer alla uppgifter, resurser och resurstilldelningsdata att renderas.

C#-kod för Microsoft Project till PDF-konvertering

1. // load the file to be converted

2. var prjectToHTML = new Project(dir + "template.mpp");

3. // save in different formats

4. prjectToHTML.Save(dir + "output.html", SaveFileFormat.HTML);

Konvertera Microsoft Project till bilder JPG, PNG, BMP, TIFF

Att konvertera Microsoft Project-filer MPP, MPT, MPX till bildformat är nästan samma, den enda skillnaden är SaveFileFormat-tillägget och bildformatet. Så det är bara att ladda filen med Project-klassen och anropa sparmetoden samtidigt som du skickar det relevanta utdatabildformatet och SaveFileFormat som parametrar. Om det behövs ytterligare bildinställningar tillhandahåller API ImageSaveOptions för att spara renderade bilder i JPG-, PNG-, BMP- eller TIFF-filer .

C#-kod för att konvertera Microsoft Project till bildformat

1. // load project file

2. var projectToImages = new Project(dir + "template.mpp");

3. // create ImageSaveOptions with desired Image format currently MPP to JPG

4. var ImageOptions = new ImageSaveOptions(Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.JPEG)

5. {
  CustomPageSize = new SizeF(2200, 1100),
  HorizontalResolution = 96f,
  VerticalResolution = 96f,

  JpegQuality = 70

  };

6. // render data to image format

7. projectToImages.Save(dir + "output.jpg", ImageOptions);

Microsoft Project till HTML-konvertering

Processen för konvertering av Microsoft Project till HTML är nästan samma som för PDF, den enda skillnaden är SaveFileFormat HTML-tillägg. Så det är bara att ladda filen med Project-klassen och anropa sparametoden samtidigt som du skickar den relevanta HTML-filen och SaveFileFormat.HTML som parametrar.

C#-kod för Microsoft Project till HTML-konvertering

1. // Read the input Project MPP file
2. Project projectToCSV = new Project("Project.mpp");

3. // Initialize CsvOptions class instance
4. Aspose.Tasks.Saving.CsvOptions CSVOpts = new Aspose.Tasks.Saving.CsvOptions();
5. CSVOpts.TextDelimiter = Aspose.Tasks.Saving.CsvTextDelimiter.Semicolon;

6. // Save output CSV file
7. projectToCSV.Save("output.csv", CSVOpts);

Konvertera Microsoft Project till Excel XLSX, CSV-fil

.NET MS Project Files API tillhandahåller XlsxOptions för att konvertera Project till XLSX och CsvOptions .com/tasks/net/aspose.tasks.saving/csvoptions) för att konvertera MPP, MPT, MPX till CSV-filer. Utvecklare kan ange relevanta alternativ genom att använda dessa klasser. Alla andra processer är desamma.

C#-kod för Microsoft Project till CSV-konvertering

1. // load the file to be converted

2. var prjectToHTML = new Project(dir + "template.mpp");

3. // save in different formats

4. prjectToHTML.Save(dir + "output.html", SaveFileFormat.HTML);