JPEG JPG PDF XML MPP
  Product Family
JPEG

Konvertera MPP till JPEG via C#

Exportera Microsoft® Project MPP till JPEG på .NET Framework, Mono och COM Interop.

Hur man konverterar MPP till JPEG med C#

För att konvertera MPP till JPEG kommer vi att använda

Aspose.Tasks for .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Tasks och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Beroende


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Steg för att konvertera MPP till JPEG via C#

  1. Ladda MPP-fil med projektklass
  2. Anropa Project.Save-metoden
  3. Skicka sökvägen till utdatafilen och SaveFileFormat.MPP som parametrar

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, Mono och COM Interop.
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar MPP till JPEG C#-konvertering

 

Gratis app för att konvertera MPP till JPEG

Check our live demos for MPP to JPEG conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPP file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant JPEG file.