MPX JPG PDF XML MPP
  Product Family
MPX

Konvertera MPP till MPX via C#

Exportera Microsoft® Project MPP till MPX på .NET Framework, Mono och COM Interop.

Hur man konverterar MPP till MPX med C#

För att konvertera MPP till MPX kommer vi att använda

Aspose.Tasks for .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Tasks och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Beroende


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Steg för att konvertera MPP till MPX via C#

  1. Ladda MPP-fil med projektklass
  2. Anropa Project.Save-metoden
  3. Skicka sökvägen till utdatafilen och SaveFileFormat.MPP som parametrar

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, Mono och COM Interop.
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar MPP till MPX C#-konvertering

 

Gratis app för att konvertera MPP till MPX

Check our live demos for MPP to MPX conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPP file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant MPX file.