TXT JPG PDF XML MPT
  Product Family
TXT

Konvertera MPT till TXT via C#

Exportera Microsoft® Project MPT till TXT på .NET Framework, Mono och COM Interop.

Hur man konverterar MPT till TXT med C#

För att konvertera MPT till TXT kommer vi att använda

Aspose.Tasks for .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Tasks och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Beroende


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Steg för att konvertera MPT till TXT via C#

  1. Ladda MPT-fil med projektklass
  2. Anropa Project.Save-metoden
  3. Skicka sökvägen till utdatafilen och SaveFileFormat.MPT som parametrar

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, Mono och COM Interop.
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar MPT till TXT C#-konvertering

 

Gratis app för att konvertera MPT till TXT

Check our live demos for MPT to TXT conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPT file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant TXT file.