XML JPG PDF XML MPX
  Product Family
XML

Konvertera MPX till XML via C#

Exportera Microsoft® Project MPX till XML på .NET Framework, Mono och COM Interop.

Hur man konverterar MPX till XML med C#

För att konvertera MPX till XML kommer vi att använda

Aspose.Tasks for .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Tasks och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Beroende


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Steg för att konvertera MPX till XML via C#

  1. Ladda MPX-fil med projektklass
  2. Anropa Project.Save-metoden
  3. Skicka sökvägen till utdatafilen och SaveFileFormat.MPX som parametrar

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, Mono och COM Interop.
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar MPX till XML C#-konvertering

 

Gratis app för att konvertera MPX till XML

Check our live demos for MPX to XML conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPX file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant XML file.