Hur man konverterar Primavera XML till XER med API-lösning för C# .NET

För att konvertera PRIMAVERA-XML till XER använder vi Aspose.Tasks för .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Tasks och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Hantera NuGet-paket med Visual Studio-paketet

Pakethanterarens konsolkommando

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Steg för att konvertera Primavera XML till XER via C#

Utvecklare kan enkelt ladda och konvertera PRIMAVERA-XML-filer till XER på bara några rader kod.

 • Ladda PRIMAVERA-XML-fil med projektklass
 • Anropa Project.Save-metoden
 • Skicka sökväg för utdatafil och SaveFileFormat.PRIMAVERA-XML som parametrar

Systemkrav

Innan du kör koden för konverteringsexempel, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, Mono och COM Interop.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Tasks för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.



Gratis app för att konvertera PRIMAVERA-XML till XER


General information about PRIMAVERA-XML format

Primavera är en projektledningsprogramvara som används för att hantera och kontrollera projekt, hålla reda på resurser, material och utrustning som används per projekt. Oracle Primavera P6 – med vilken du kan hantera projekt, program och portföljer. Ofta används det för att hantera stora företag i stora projekt. Det händer ofta att projektet behöver konverteras till andra format, som MPP eller MPX. Ofta görs konverteringar mellan dessa tillägg via C#.

Ofta används detta format för att hantera komplexa projekt, till exempel inom maskinteknik, konstruktion och förvaltning. När det är nödvändigt att tillhandahålla en tydlig tidshantering, allokera resurser korrekt och förstå vilken process detta eller det teamet är involverat i.

Primavera förser sina användare med följande funktioner:
 • Selection of the desired combination of strategic projects.
 • Ensuring corporate governance of the project.
 • Improvement of processes and methods.
 • Improved project collaboration.
 • Measuring progress towards achieving goals.
 • Linking projects to strategy.


FAQ-sektionen

Vanliga frågor om formatet PRIMAVERA-XML

1. Hur kan jag konvertera PRIMAVERA-XML till XER?

Aspose.Tasks låter dig konvertera PRIMAVERA-XML till andra format på något sätt - online eller programmatiskt. Du kan konvertera PRIMAVERA-XML i realtid med Tasks Converter, som transformerar dina filer snabbt och med hög kvalitet. Ladda upp, konvertera PRIMAVERA-XML och få resultat på några sekunder.

2. Vilka andra filformat kan jag konvertera PRIMAVERA-XML till?

Aspose.Tasks API tillhandahåller ett brett utbud av PRIMAVERA-XML-konverteringar till populära format, som MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF och andra.

3. Markdown konverterar inte korrekt till PRIMAVERA-XML. Hur kan jag konvertera MD till PRIMAVERA-XML korrekt?

Du kan använda en PRIMAVERA-XML-optimerad mall genom att ställa in eskaleringsmallen till: {{details_custom_jira}}.

Andra Primavera XML-konverteringar som stöds

Du kan också konvertera PRIMAVERA-XML till många andra filformat:

Primavera XML TO BMP (Bitmap Image File)
Primavera XML TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
Primavera XML TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
Primavera XML TO MPP (Microsoft Project Data File)
Primavera XML TO MPT (Microsoft Project Template Files)
Primavera XML TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
Primavera XML TO PDF (Portable Document Format)
Primavera XML TO PNG (Portable Network Graphics)
Primavera XML TO PRIMAVERA XML (eXtensible Markup Language)
Primavera XML TO SVG (Scalable Vector Graphics)
Primavera XML TO TIFF (Tagged Image File Format)
Primavera XML TO TXT (Text Document)
Primavera XML TO XER (XER file format)
Primavera XML TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
Primavera XML TO XLSX (OOXML Excel File)
Primavera XML TO XML (Extensible Markup Language)
Primavera XML TO XPS (XML Paper Specifications)