MPT JPG PDF XML XML
  Product Family
MPT

Konvertera XML till MPT via C#

Exportera Microsoft® Project XML till MPT på .NET Framework, Mono och COM Interop.

Hur man konverterar XML till MPT med C#

För att konvertera XML till MPT kommer vi att använda

Aspose.Tasks for .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Tasks och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Beroende


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Steg för att konvertera XML till MPT via C#

  1. Ladda XML-fil med projektklass
  2. Anropa Project.Save-metoden
  3. Skicka sökvägen till utdatafilen och SaveFileFormat.XML som parametrar

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, Mono och COM Interop.
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar XML till MPT C#-konvertering

 

Gratis app för att konvertera XML till MPT

Check our live demos for XML to MPT conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your XML file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant MPT file.