XER JPG PDF XML XML
  Product Family
XER

Konvertera XML till XER via C#

Exportera Microsoft® Project XML till XER på .NET Framework, Mono och COM Interop.

Hur man konverterar XML till XER med C#

För att konvertera XML till XER kommer vi att använda

Aspose.Tasks for .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Tasks och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Beroende


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Steg för att konvertera XML till XER via C#

  1. Ladda XML-fil med projektklass
  2. Anropa Project.Save-metoden
  3. Skicka sökvägen till utdatafilen och SaveFileFormat.XML som parametrar

Konverteringskrav

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, Mono och COM Interop.
  • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar XML till XER C#-konvertering

 

Gratis app för att konvertera XML till XER

Check our live demos for XML to XER conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your XML file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant XER file.