MPT JPG PDF XML XML
  Product Family
MPT

XML’yi C# ile MPT’ye dönüştürün

Microsoft® Project XML’yi .NET Framework, Mono ve COM Interop üzerinde MPT’ye aktarın.

C# Kullanarak XML'yi MPT'ye Dönüştürme

XML’yi MPT’ye dönüştürmek için kullanacağız

.NET için Aspose.Tasks

C# platformu için zengin özelliklere sahip, güçlü ve kullanımı kolay bir belge işleme ve dönüştürme API’si olan API. Açık

NuGet

paket yöneticisi, ara Aspose.Görevler ve yükleyin. Paket Yöneticisi Konsolundan aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz.

Bağımlılık


PM> Install-Package Aspose.Tasks

XML'yi C# ile MPT'ye Dönüştürme Adımları

  1. XML dosyasını Project sınıfıyla yükleyin
  2. Project.Save yöntemini çağırın
  3. Çıktı dosyası yolunu ve SaveFileFormat.XML’yi parametre olarak iletin

Dönüşüm Gereksinimleri

  • Microsoft Windows veya .NET Framework, Mono ve COM Interop ile uyumlu bir işletim sistemi.
  • Microsoft Visual Studio gibi geliştirme ortamı.
  • Projenizde referans verilen .NET DLL için Aspose.Tasks.
 

Bu örnek kod, XML'den MPT'ye C# Dönüşümünü gösterir

 

XML’yi MPT’ye Dönüştürmek için Ücretsiz Uygulama

Check our live demos for XML to MPT conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your XML file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant MPT file.