Cách chuyển đổi MPT thành BMP bằng Giải pháp API cho C # .NET

Để chuyển đổi MPT thành BMP, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Tasks for .NET API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C #. Mở NuGet quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Tasks và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Quản lý các gói NuGet với Gói Visual Studio

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Các bước chuyển đổi MPT sang BMP qua C #

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp MPT thành BMP chỉ bằng một vài dòng mã.

  • Tải tệp MPT với lớp Dự án
  • Gọi phương thức Project.Save
  • Truyền đường dẫn tệp đầu ra & SaveFileFormat.MPT làm tham số

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

  • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET Framework, Mono và COM Interop.
  • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi MPT thành BMP


General information about MPT format

Các tệp Mẫu Microsoft Project là các tệp dữ liệu được sử dụng trong Microsoft Project 2016. Chúng bao gồm ba loại phần mềm. Chúng thường được sử dụng trên thiết bị di động cũng như trên máy tính để bàn. Chúng được hỗ trợ đầy đủ bởi Windows và được hỗ trợ một phần bởi Linux và Mac. Đây không phải là định dạng dữ liệu phổ biến nhất.

Tệp mẫu chứa thông tin về mẫu và dữ liệu được liên kết với mẫu. Tuy nhiên, nó có phần mở rộng là MPT. Tệp quan trọng nhất thường được gọi là Global.mpt. Tệp này chứa thông tin về định dạng và dữ liệu của tất cả các dự án, nhưng nó không thể lưu trữ tài nguyên và nhiệm vụ của chúng.

Phần câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về định dạng MPT

1. Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi MPT sang BMP?

Aspose.Tasks cho phép bạn chuyển đổi MPT sang các định dạng khác theo bất kỳ cách nào - trực tuyến hoặc theo chương trình. Bạn có thể chuyển đổi MPT trong thời gian thực bằng cách sử dụng Trình chuyển đổi tác vụ để chuyển đổi các tệp của bạn một cách nhanh chóng và có chất lượng cao. Tải lên, chuyển đổi MPT và nhận kết quả sau vài giây.

2. Tôi có thể chuyển đổi MPT sang định dạng tệp nào khác?

Aspose.Tasks API cung cấp nhiều loại chuyển đổi MPT sang các định dạng phổ biến, chẳng hạn như MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF và các định dạng khác.

3. Markdown không chuyển đổi chính xác thành MPT. Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi chính xác MD thành MPT?

Bạn có thể sử dụng mẫu được tối ưu hóa MPT bằng cách đặt mẫu leo ​​thang thành: {{details_custom_jira}}.

Các chuyển đổi MPT được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi MPT sang nhiều định dạng tệp khác:

MPT TO BMP (Bitmap Image File)
MPT TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
MPT TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
MPT TO JPEG (JPEG Image)
MPT TO MPP (Microsoft Project Data File)
MPT TO MPT (Microsoft Project Template Files)
MPT TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
MPT TO PDF (Portable Document Format)
MPT TO PNG (Portable Network Graphics)
MPT TO PRIMAVERA XML (eXtensible Markup Language)
MPT TO SVG (Scalable Vector Graphics)
MPT TO TIFF (Tagged Image File Format)
MPT TO TXT (Text Document)
MPT TO XER (XER file format)
MPT TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
MPT TO XLSX (OOXML Excel File)
MPT TO XML (Extensible Markup Language)
MPT TO XPS (XML Paper Specifications)