Cách chuyển đổi MPX thành XLS bằng Giải pháp API cho C # .NET

Để chuyển đổi MPX thành XLS, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Tasks for .NET API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C #. Mở NuGet quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Tasks và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Quản lý các gói NuGet với Gói Visual Studio

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Các bước chuyển đổi MPX sang XLS qua C #

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp MPX thành XLS chỉ bằng một vài dòng mã.

  • Tải tệp MPX với lớp Dự án
  • Gọi phương thức Project.Save
  • Truyền đường dẫn tệp đầu ra & SaveFileFormat.MPX làm tham số

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

  • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET Framework, Mono và COM Interop.
  • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi MPX thành XLS


General information about MPX format

Các tệp MPX được gọi là tệp Project Exchange do Microsoft phát triển. Tập tin này chứa thông tin về quản lý dự án. Với nó, người dùng có thể lưu kế hoạch dự án ở định dạng văn bản ASCII, rất thuận tiện cho người dùng Windows. Tệp MPX được thiết kế để trao đổi dữ liệu thiết kế giữa các phiên bản khác nhau, cũng như để trao đổi dự án và dữ liệu từ chúng sang các ứng dụng (bên ngoài) khác. Một số chương trình của bên thứ ba có thể nhập và xuất tệp .mpx

Ngoài ra, dự án định dạng MPX có thể được mở bằng dự án Master Merlin hoặc Stand By Soft trên thiết bị Mac. Ngoài ra, các tệp như vậy có thể được mở bằng Microsoft Project 2010 hoặc Seavus Project Viewer trên Windows. Nhưng trên hệ điều hành Linux, các tệp MPX có thể được mở dưới dạng gói hợp lý mềm hoặc MPXJ. Một dự án MPX cũng có thể được mở bằng phần mềm lập kế hoạch dự án khác, chẳng hạn như Primavera Project.

How to open a .MPX File?

Để mở một tệp, bạn phải có một trong các chương trình trên, sau đó bạn có thể nhấp đúp vào tệp đó. Nếu liên kết tệp và phần mềm được định cấu hình, thì PC của bạn sẽ mở tệp bạn cần mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Nếu các liên kết không được định cấu hình, thì bạn sẽ cần chọn ứng dụng để liên kết loại tiện ích mở rộng này.

Nếu bạn cần trích xuất một số thông tin quan trọng từ tệp tiện ích mở rộng .mpx, hãy sử dụng của chúng tôi trình chuyển đổi, bạn có thể chuyển đổi tệp có đuôi .mpx sang bất kỳ định dạng phù hợp nào

Phần câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về định dạng MPX

1. Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi MPX sang XLS?

Aspose.Tasks cho phép bạn chuyển đổi MPX sang các định dạng khác theo bất kỳ cách nào - trực tuyến hoặc theo chương trình. Bạn có thể chuyển đổi MPX trong thời gian thực bằng cách sử dụng Trình chuyển đổi tác vụ để chuyển đổi các tệp của bạn một cách nhanh chóng và có chất lượng cao. Tải lên, chuyển đổi MPX và nhận kết quả sau vài giây.

2. Tôi có thể chuyển đổi MPX sang định dạng tệp nào khác?

Aspose.Tasks API cung cấp nhiều loại chuyển đổi MPX sang các định dạng phổ biến, chẳng hạn như MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF và các định dạng khác.

3. Markdown không chuyển đổi chính xác thành MPX. Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi chính xác MD thành MPX?

Bạn có thể sử dụng mẫu được tối ưu hóa MPX bằng cách đặt mẫu leo ​​thang thành: {{details_custom_jira}}.

Các chuyển đổi MPX được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi MPX sang nhiều định dạng tệp khác:

MPX TO BMP (Bitmap Image File)
MPX TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
MPX TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
MPX TO JPEG (JPEG Image)
MPX TO MPP (Microsoft Project Data File)
MPX TO MPT (Microsoft Project Template Files)
MPX TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
MPX TO PDF (Portable Document Format)
MPX TO PNG (Portable Network Graphics)
MPX TO PRIMAVERA XML (eXtensible Markup Language)
MPX TO SVG (Scalable Vector Graphics)
MPX TO TIFF (Tagged Image File Format)
MPX TO TXT (Text Document)
MPX TO XER (XER file format)
MPX TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
MPX TO XLSX (OOXML Excel File)
MPX TO XML (Extensible Markup Language)
MPX TO XPS (XML Paper Specifications)