Cách chuyển đổi Primavera XML thành XER bằng Giải pháp API cho C # .NET

Để chuyển đổi PRIMAVERA-XML thành XER, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Tasks for .NET API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C #. Mở NuGet quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Tasks và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Quản lý các gói NuGet với Gói Visual Studio

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Các bước chuyển đổi Primavera XML thành XER qua C #

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp PRIMAVERA-XML thành XER chỉ bằng một vài dòng mã.

 • Tải tệp PRIMAVERA-XML với lớp Dự án
 • Gọi phương thức Project.Save
 • Truyền đường dẫn tệp đầu ra & SaveFileFormat.PRIMAVERA-XML làm tham số

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET Framework, Mono và COM Interop.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Tasks cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi PRIMAVERA-XML thành XER


General information about PRIMAVERA-XML format

Primavera là một phần mềm quản lý dự án được sử dụng để quản lý và kiểm soát các dự án, theo dõi các tài nguyên, vật liệu và thiết bị được sử dụng cho mỗi dự án. Oracle Primavera P6 - nhờ đó bạn có thể quản lý các dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Thường nó được dùng để quản lý các tập đoàn lớn, các dự án lớn. Điều thường xảy ra là dự án cần được chuyển đổi sang các định dạng khác, chẳng hạn như MPP hoặc MPX. Thông thường, việc chuyển đổi giữa các phần mở rộng này được thực hiện thông qua C#.

Thường thì định dạng này được sử dụng để quản lý các dự án phức tạp, chẳng hạn như trong kỹ thuật cơ khí, xây dựng và quản lý. Khi cần cung cấp khả năng quản lý thời gian rõ ràng, phân bổ nguồn lực chính xác và hiểu quy trình mà nhóm này hoặc nhóm đó tham gia.

Primavera cung cấp cho người dùng các tính năng sau:
 • Selection of the desired combination of strategic projects.
 • Ensuring corporate governance of the project.
 • Improvement of processes and methods.
 • Improved project collaboration.
 • Measuring progress towards achieving goals.
 • Linking projects to strategy.


Phần câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về định dạng PRIMAVERA-XML

1. Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi PRIMAVERA-XML sang XER?

Aspose.Tasks cho phép bạn chuyển đổi PRIMAVERA-XML sang các định dạng khác theo bất kỳ cách nào - trực tuyến hoặc theo chương trình. Bạn có thể chuyển đổi PRIMAVERA-XML trong thời gian thực bằng cách sử dụng Trình chuyển đổi tác vụ để chuyển đổi các tệp của bạn một cách nhanh chóng và có chất lượng cao. Tải lên, chuyển đổi PRIMAVERA-XML và nhận kết quả sau vài giây.

2. Tôi có thể chuyển đổi PRIMAVERA-XML sang định dạng tệp nào khác?

Aspose.Tasks API cung cấp nhiều loại chuyển đổi PRIMAVERA-XML sang các định dạng phổ biến, chẳng hạn như MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF và các định dạng khác.

3. Markdown không chuyển đổi chính xác thành PRIMAVERA-XML. Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi chính xác MD thành PRIMAVERA-XML?

Bạn có thể sử dụng mẫu được tối ưu hóa PRIMAVERA-XML bằng cách đặt mẫu leo ​​thang thành: {{details_custom_jira}}.

Các chuyển đổi XML Primavera được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi PRIMAVERA-XML sang nhiều định dạng tệp khác:

Primavera XML TO BMP (Bitmap Image File)
Primavera XML TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
Primavera XML TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
Primavera XML TO MPP (Microsoft Project Data File)
Primavera XML TO MPT (Microsoft Project Template Files)
Primavera XML TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
Primavera XML TO PDF (Portable Document Format)
Primavera XML TO PNG (Portable Network Graphics)
Primavera XML TO PRIMAVERA XML (eXtensible Markup Language)
Primavera XML TO SVG (Scalable Vector Graphics)
Primavera XML TO TIFF (Tagged Image File Format)
Primavera XML TO TXT (Text Document)
Primavera XML TO XER (XER file format)
Primavera XML TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
Primavera XML TO XLSX (OOXML Excel File)
Primavera XML TO XML (Extensible Markup Language)
Primavera XML TO XPS (XML Paper Specifications)