Cách Hợp nhất MPX thành PDF bằng C# hoặc Giải pháp API .NET

Để Hợp nhất MPX thành PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Tasks cho .NET API là API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở trình quản lý gói NuGet, tìm kiếm Aspose.Tasks và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói. Bạn có thể tạo kết nối giữa MPX và PDF bằng C#. Trước tiên, bạn nên sử dụng API Aspouse.T task để truy cập các dự án MPX và PDF. Tiếp theo, bạn sẽ lấy dữ liệu từ các trường MPX hiện có và khớp xz với các trường tương ứng trong PDF. Sau đó, bạn nên sử dụng API để tạo các trường còn thiếu trong PDF. Thêm các trường mới với dữ liệu từ dự án MPX bằng cách sử dụng .Net. Quá trình này sẽ hợp nhất dữ liệu MPX và PDF vào một ứng dụng C#.

Quản lý các gói NuGet bằng Gói Visual Studio

Lệnh bảng điều khiển quản lý gói

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Các bước để Hợp nhất MPX thành PDF qua C#

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và hợp nhất các tệp MPX thành PDF chỉ trong một vài dòng mã.

  • Quyết định những thực thể nào từ MPX mà bạn sẽ hợp nhất và cách bạn muốn ánh xạ nó trên các thực thể MS Project (câu chuyện của người dùng => tác vụ, ngày tạo tại Hoa Kỳ => ngày bắt đầu, v.v.)
  • Tạo thể hiện mới của lớp Project
  • Phân tích cú pháp định dạng MPX để lấy các thực thể cần thiết (ví dụ: nếu bạn muốn phân tích tệp sao lưu *.csv Jira, bạn có thể muốn sử dụng Aspose.Cells)
  • Thêm các thực thể được phân tích cú pháp vào thể hiện đã tạo của lớp Dự án
  • Sử dụng các thành phần .NET phổ biến để tạo và điền vào định dạng tệp sao lưu MPX (*.csv)

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

  • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET Framework, Mono và COM Interop.
  • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.Sáp nhập MPX trực tuyến

Kiểm tra chất lượng hợp nhất MPX ngay trong trình duyệt của bạn! Vui lòng tải các tệp MPX từ hệ thống tệp cục bộ hoặc một URL, chọn định dạng đầu ra cần thiết và chạy ví dụ! Kết hợp các tệp dự án có thể là một cách tuyệt vời để hợp nhất dữ liệu của bạn và giúp quản lý dễ dàng hơn. Aspose.Tasks Merge Tools là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và giảm bớt công sức quản lý nhiều tệp MPX. Kiểm tra chất lượng của quy trình ngay trong trình duyệt của bạn, tải tệp từ hệ thống tệp cục bộ hoặc URL, chọn định dạng đầu ra mong muốn và chạy ví dụ. Nó nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn miễn phí!

General information about MPX format

Các tệp MPX được gọi là tệp Project Exchange do Microsoft phát triển. Tập tin này chứa thông tin về quản lý dự án. Với nó, người dùng có thể lưu kế hoạch dự án ở định dạng văn bản ASCII, rất thuận tiện cho người dùng Windows. Tệp MPX được thiết kế để trao đổi dữ liệu thiết kế giữa các phiên bản khác nhau, cũng như để trao đổi dự án và dữ liệu từ chúng sang các ứng dụng (bên ngoài) khác. Một số chương trình của bên thứ ba có thể nhập và xuất tệp .mpx

Ngoài ra, dự án định dạng MPX có thể được mở bằng dự án Master Merlin hoặc Stand By Soft trên thiết bị Mac. Ngoài ra, các tệp như vậy có thể được mở bằng Microsoft Project 2010 hoặc Seavus Project Viewer trên Windows. Nhưng trên hệ điều hành Linux, các tệp MPX có thể được mở dưới dạng gói hợp lý mềm hoặc MPXJ. Bạn cũng có thể mở dự án MPX bằng phần mềm lập kế hoạch dự án khác, chẳng hạn như Primavera Project.

How to open a .MPX File?

Để mở một tệp, bạn phải có một trong các chương trình trên, sau đó bạn có thể nhấp đúp vào tệp đó. Nếu liên kết tệp và phần mềm được định cấu hình, thì PC của bạn sẽ mở tệp bạn cần mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Nếu các liên kết không được định cấu hình, thì bạn sẽ cần chọn ứng dụng để liên kết loại tiện ích mở rộng này.

Nếu bạn cần trích xuất một số thông tin quan trọng từ tệp tiện ích mở rộng .mpx, hãy sử dụng của chúng tôi trình chuyển đổi, bạn có thể chuyển đổi tệp có đuôi .mpx sang bất kỳ định dạng phù hợp nào

phần câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về việc hợp nhất MPX với PDF

1. Tại sao việc sáp nhập MPX này lại hữu ích?

Sáp nhập MPX là một công cụ thiết thực, mạnh mẽ và nhanh chóng để kết hợp nhiều tệp MPX. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng hợp nhất các tài liệu MPX thành một và lưu kết quả ở các định dạng MPP, MPT, MPX và XML mà không gặp rắc rối nào!

2. Làm cách nào để hợp nhất MPX?

Bạn có thể hợp nhất MPX trực tuyến hoặc theo chương trình. Để hợp nhất các tài liệu MPX trực tuyến, chỉ cần tải tệp lên từ máy tính của bạn hoặc từ một URL, chọn định dạng đầu ra mong muốn từ danh sách và nhấn nút ‘Chạy’. Bạn sẽ nhận được kết quả trong thời gian không. Hơn nữa, bạn có thể sao chép mã C# và sử dụng nó trong ứng dụng của riêng mình để hợp nhất tài liệu.

3. Tôi có thể hợp nhất MPX trên Linux, Mac OS, iOS hoặc Android không?

Bạn có thể sử dụng Trình hợp nhất MPX trực tuyến miễn phí này từ thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính. Giao diện của Sáp nhập trực quan và thân thiện với người dùng. Công cụ của chúng tôi tương thích với tất cả các hệ điều hành chính và trình duyệt tương ứng của chúng, bao gồm Windows, Mac OS, Linux, Android và iOS. Không cần cài đặt phần mềm bổ sung để chạy công cụ này.