Cách Hợp nhất Oracle-Primavera thành MS Project bằng C# hoặc Giải pháp API .NET

Để Hợp nhất Oracle-Primavera thành MS Project, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Tasks cho .NET API là API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở trình quản lý gói NuGet, tìm kiếm Aspose.Tasks và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói. Bạn có thể tạo kết nối giữa Oracle-Primavera và MS Project bằng C#. Trước tiên, bạn nên sử dụng API Aspouse.T task để truy cập các dự án Oracle-Primavera và MS Project. Tiếp theo, bạn sẽ lấy dữ liệu từ các trường Oracle-Primavera hiện có và khớp xz với các trường tương ứng trong MS Project. Sau đó, bạn nên sử dụng API để tạo các trường còn thiếu trong MS Project. Thêm các trường mới với dữ liệu từ dự án Oracle-Primavera bằng cách sử dụng .Net. Quá trình này sẽ hợp nhất dữ liệu Oracle-Primavera và MS Project vào một ứng dụng C#.

Quản lý các gói NuGet bằng Gói Visual Studio

Lệnh bảng điều khiển quản lý gói

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Các bước để Hợp nhất Oracle-Primavera thành MS Project qua C#

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và hợp nhất các tệp Oracle-Primavera thành MS Project chỉ trong một vài dòng mã.

  • Quyết định những thực thể nào từ Oracle-Primavera mà bạn sẽ hợp nhất và cách bạn muốn ánh xạ nó trên các thực thể MS Project (câu chuyện của người dùng => tác vụ, ngày tạo tại Hoa Kỳ => ngày bắt đầu, v.v.)
  • Tạo thể hiện mới của lớp Project
  • Phân tích cú pháp định dạng Oracle-Primavera để lấy các thực thể cần thiết (ví dụ: nếu bạn muốn phân tích tệp sao lưu *.csv Jira, bạn có thể muốn sử dụng Aspose.Cells)
  • Thêm các thực thể được phân tích cú pháp vào thể hiện đã tạo của lớp Dự án
  • Sử dụng các thành phần .NET phổ biến để tạo và điền vào định dạng tệp sao lưu Oracle-Primavera (*.csv)

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

  • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET Framework, Mono và COM Interop.
  • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.Sáp nhập Oracle-Primavera trực tuyến

Kiểm tra chất lượng hợp nhất Oracle-Primavera ngay trong trình duyệt của bạn! Vui lòng tải các tệp Oracle-Primavera từ hệ thống tệp cục bộ hoặc một URL, chọn định dạng đầu ra cần thiết và chạy ví dụ! Kết hợp các tệp dự án có thể là một cách tuyệt vời để hợp nhất dữ liệu của bạn và giúp quản lý dễ dàng hơn. Aspose.Tasks Merge Tools là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và giảm bớt công sức quản lý nhiều tệp Oracle-Primavera. Kiểm tra chất lượng của quy trình ngay trong trình duyệt của bạn, tải tệp từ hệ thống tệp cục bộ hoặc URL, chọn định dạng đầu ra mong muốn và chạy ví dụ. Nó nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn miễn phí!

General information about Oracle-Primavera format

Oracle-Primavera là một giải pháp phần mềm quản lý dự án được cung cấp bởi Oracle. Nó cung cấp quản lý và lập lịch trình danh mục đầu tư dự án, quản lý tài nguyên, tối ưu hóa danh mục đầu tư và phân tích doanh nghiệp. Nó được sử dụng bởi các nhà quản lý và lập kế hoạch dự án để theo dõi và quản lý các dự án, tài nguyên và chi phí. Phần mềm này có nhiều định dạng tệp được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và cho phép người dùng trao đổi thông tin với các ứng dụng khác. Primavera dựa trên nền tảng P6 Professional Project Management (PPM) và hỗ trợ các định dạng tệp XER, XML và MPX. XER, hoặc Tài nguyên có thể mở rộng, là một định dạng XML độc quyền được sử dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến dự án, chẳng hạn như tài nguyên, hoạt động, WBS và các mối quan hệ. XML là định dạng tệp tiêu chuẩn được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng và MPX là một định dạng tệp độc quyền dựa trên văn bản được sử dụng để trao đổi dữ liệu dự án giữa các phiên bản khác nhau của Primavera P6. Oracle-Primavera cũng hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu từ các giải pháp phần mềm khác như Microsoft Excel và Microsoft Project.

phần câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về việc hợp nhất Oracle-Primavera với MS Project

1. Tại sao việc sáp nhập Oracle-Primavera này lại hữu ích?

Sáp nhập Oracle-Primavera là một công cụ thiết thực, mạnh mẽ và nhanh chóng để kết hợp nhiều tệp Oracle-Primavera. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng hợp nhất các tài liệu Oracle-Primavera thành một và lưu kết quả ở các định dạng MPP, MPT, MPX và XML mà không gặp rắc rối nào!

2. Làm cách nào để hợp nhất Oracle-Primavera?

Bạn có thể hợp nhất Oracle-Primavera trực tuyến hoặc theo chương trình. Để hợp nhất các tài liệu Oracle-Primavera trực tuyến, chỉ cần tải tệp lên từ máy tính của bạn hoặc từ một URL, chọn định dạng đầu ra mong muốn từ danh sách và nhấn nút ‘Chạy’. Bạn sẽ nhận được kết quả trong thời gian không. Hơn nữa, bạn có thể sao chép mã C# và sử dụng nó trong ứng dụng của riêng mình để hợp nhất tài liệu.

3. Tôi có thể hợp nhất Oracle-Primavera trên Linux, Mac OS, iOS hoặc Android không?

Bạn có thể sử dụng Trình hợp nhất Oracle-Primavera trực tuyến miễn phí này từ thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính. Giao diện của Sáp nhập trực quan và thân thiện với người dùng. Công cụ của chúng tôi tương thích với tất cả các hệ điều hành chính và trình duyệt tương ứng của chúng, bao gồm Windows, Mac OS, Linux, Android và iOS. Không cần cài đặt phần mềm bổ sung để chạy công cụ này.