Cách Hợp nhất XML thành MPP bằng C# hoặc Giải pháp API .NET

Để Hợp nhất XML thành MPP, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Tasks cho .NET API là API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở trình quản lý gói NuGet, tìm kiếm Aspose.Tasks và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển quản lý gói. Bạn có thể tạo kết nối giữa XML và MPP bằng C#. Trước tiên, bạn nên sử dụng API Aspouse.T task để truy cập các dự án XML và MPP. Tiếp theo, bạn sẽ lấy dữ liệu từ các trường XML hiện có và khớp xz với các trường tương ứng trong MPP. Sau đó, bạn nên sử dụng API để tạo các trường còn thiếu trong MPP. Thêm các trường mới với dữ liệu từ dự án XML bằng cách sử dụng .Net. Quá trình này sẽ hợp nhất dữ liệu XML và MPP vào một ứng dụng C#.

Quản lý các gói NuGet bằng Gói Visual Studio

Lệnh bảng điều khiển quản lý gói

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Các bước để Hợp nhất XML thành MPP qua C#

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và hợp nhất các tệp XML thành MPP chỉ trong một vài dòng mã.

 • Quyết định những thực thể nào từ XML mà bạn sẽ hợp nhất và cách bạn muốn ánh xạ nó trên các thực thể MS Project (câu chuyện của người dùng => tác vụ, ngày tạo tại Hoa Kỳ => ngày bắt đầu, v.v.)
 • Tạo thể hiện mới của lớp Project
 • Phân tích cú pháp định dạng XML để lấy các thực thể cần thiết (ví dụ: nếu bạn muốn phân tích tệp sao lưu *.csv Jira, bạn có thể muốn sử dụng Aspose.Cells)
 • Thêm các thực thể được phân tích cú pháp vào thể hiện đã tạo của lớp Dự án
 • Sử dụng các thành phần .NET phổ biến để tạo và điền vào định dạng tệp sao lưu XML (*.csv)

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET Framework, Mono và COM Interop.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Tasks cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.Sáp nhập XML trực tuyến

Kiểm tra chất lượng hợp nhất XML ngay trong trình duyệt của bạn! Vui lòng tải các tệp XML từ hệ thống tệp cục bộ hoặc một URL, chọn định dạng đầu ra cần thiết và chạy ví dụ! Kết hợp các tệp dự án có thể là một cách tuyệt vời để hợp nhất dữ liệu của bạn và giúp quản lý dễ dàng hơn. Aspose.Tasks Merge Tools là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và giảm bớt công sức quản lý nhiều tệp XML. Kiểm tra chất lượng của quy trình ngay trong trình duyệt của bạn, tải tệp từ hệ thống tệp cục bộ hoặc URL, chọn định dạng đầu ra mong muốn và chạy ví dụ. Nó nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và hoàn toàn miễn phí!

General information about XML format

XML hoặc eXtensible Markup Language là một ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng. Được sử dụng để lưu trữ và truyền dữ liệu giữa các ứng dụng và trực tiếp trong mã. Vì vậy, nó có thể được nhìn thấy không chỉ trong API mà còn trong mã chương trình. Định dạng này được khuyến nghị bởi W3C, vì vậy nó thường được sử dụng để truyền dữ liệu cho cả API và API SOAP.

What is XML?

 • A markup language that resembles HTML.
 • Designed to transmit data, not to display them.
 • XML ​​tags are not predefined, you must define the tags you want.
 • XML ​​is described in such a way as to be self-defined.

Why is XML needed?

Ban đầu, định dạng này được phát minh để lưu trữ và truyền dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng giữa các ứng dụng và qua Internet. Vì nó dễ đọc bởi một người và một máy tính, nên nó bắt đầu trở nên phổ biến. Dữ liệu ở định dạng .xml được lưu trữ ở định dạng văn bản thuần túy, giúp dễ dàng nén và chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác.
Quan trọng! XML không phải là mã chương trình thực thi mà là định dạng tài liệu có cấu trúc.

phần câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về việc hợp nhất XML với MPP

1. Tại sao việc sáp nhập XML này lại hữu ích?

Sáp nhập XML là một công cụ thiết thực, mạnh mẽ và nhanh chóng để kết hợp nhiều tệp XML. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng hợp nhất các tài liệu XML thành một và lưu kết quả ở các định dạng MPP, MPT, MPX và XML mà không gặp rắc rối nào!

2. Làm cách nào để hợp nhất XML?

Bạn có thể hợp nhất XML trực tuyến hoặc theo chương trình. Để hợp nhất các tài liệu XML trực tuyến, chỉ cần tải tệp lên từ máy tính của bạn hoặc từ một URL, chọn định dạng đầu ra mong muốn từ danh sách và nhấn nút ‘Chạy’. Bạn sẽ nhận được kết quả trong thời gian không. Hơn nữa, bạn có thể sao chép mã C# và sử dụng nó trong ứng dụng của riêng mình để hợp nhất tài liệu.

3. Tôi có thể hợp nhất XML trên Linux, Mac OS, iOS hoặc Android không?

Bạn có thể sử dụng Trình hợp nhất XML trực tuyến miễn phí này từ thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính. Giao diện của Sáp nhập trực quan và thân thiện với người dùng. Công cụ của chúng tôi tương thích với tất cả các hệ điều hành chính và trình duyệt tương ứng của chúng, bao gồm Windows, Mac OS, Linux, Android và iOS. Không cần cài đặt phần mềm bổ sung để chạy công cụ này.