TEX-a do SVG

Konwersja TEX-a do SVG za pomocą API Solution dla C++.

Jak przekonwertować TEX na SVG za pomocą C++

Konwerter Aspose.TeX for TEX na SVG przekształca plik TeX w obraz SVG przy użyciu dowolnego języka obsługiwanego przez C++.

Widoczny tutaj interfejs API może służyć do tworzenia własnej aplikacji wieloplatformowej lub być zintegrowany z projektem C++.

Aby przekonwertować TEX na SVG:

 • Aspose.TeX dla C++ API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji i konwersji dokumentów dla platformy C++.

 • Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio, po prostu otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.TeX.Cpp i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Kroki do konwersji TEX-a do SVG przy użyciu C++

Aspose.TeX ułatwia programistom przekształcenie plików TEX na SVG w zaledwie kilku linijkach kodu.

 1. Zainicjuj TeXOptions .
 2. Określ katalog roboczy systemu plików dla danych wyjściowych za pomocą OutputWorkingDirectory
 3. Zainicjuj opcje zapisywania w formacie SVG za pomocą SvgSaveOptions
 4. Uruchom konwersję TeX do SVG przy użyciu metody TeXJob() .

Zacznij korzystać z C++ TeX API

 • Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.TeX.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.TeX.Cpp.
 • Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .
Przykład kodu C++ Konwersja TeX do obrazów, XPS, PDF lub SVG
Input file
Output format
Select the target format

    Często zadawane pytania

1. Czy mogę przekonwertować TEX na SVG?

Rozwiązanie Aspose.TeX posiada funkcję, która pozwala konwertować pliki TEX na inne formaty online lub programowo. Jeśli chcesz błyskawicznie przekształcić TEX na SVG online, możesz skorzystać z {i18n.informat}} konwertera aplikacja wieloplatformowa.

2. Czy mogę znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat konwersji TEX na SVG?

Przejdź do rozdziału Dokumentacja , aby znaleźć informacje, takie jak przewodnik dla programistów, informacje o wersji i wiele więcej na temat TeX-a i LaTeX-a. Odwiedź nasz projekt GitHub , aby zobaczyć przykłady kodu wykorzystania rozwiązania.

3. Czy ta funkcja jest bezpłatna?

Konwertery międzyplatformowe są bezpłatne, natomiast w przypadku rozwiązania API możesz uzyskać bezpłatną wersję próbną, a następnie w razie potrzeby kupić produkt.

4. Czy istnieje API JavaScript TEX do SVG w Aspose.TeX?

Tak. Obecnie Aspose.TeX obejmuje języki programowania Java, .NET i C++.

TEX Co to jest TEX Format pliku

TeX nie jest właściwie formatem. Jest to jednocześnie język programowania, a także silnik interpretera, który rozumie ten język. Plik TeX to dokument utworzony w LaTeX. Ten dokument może zawierać grafikę, tabele, symbole, listy, formuły i równania.

SVG Co to jest SVG Format pliku

Scalable Vector Graphics (SVG) to język opisu strony oparty na XML. Został opracowany w celu tworzenia dwuwymiarowej grafiki wektorowej i mieszanej grafiki wektorowej/rastrowej. Dokument SVG to plik tekstowy opisujący obrazy jako geometryczne prymitywy: linie, krzywe, kształty, tekst itp. Plik zawiera zestaw poleceń, formuł i liczb definiujących obiekty wektorowe.