Chuyển đổi TeX và LaTeX

API C++ mạnh mẽ cho phép ứng dụng của bạn chuyển đổi dễ dàng các tệp TeX và LaTeX thành nhiều định dạng, bao gồm PDF, XPS, PNG, JPEG, TIFF, SVG và BMP. Khám phá những khả năng vô hạn với Giải pháp API Aspose.TeX dành cho C++ của chúng tôi!

Aspose.TeX là một API cho hệ thống Object TeX, để biết chi tiết về tệp Tex, đây là Giới thiệu Tex . Các nhà phát triển có thể dễ dàng chuyển đổi TeX sang các định dạng PDF, XPS, PNG, JPG, BMP và TIFF bằng cách tích hợp API cho C++. Dưới đây là một số mẫu mã mà các lập trình viên có thể nâng cao và tích hợp trong các giải pháp LaTex.

Cách mạng hóa các ứng dụng C++ của bạn bằng giải pháp API chuyển đổi tệp TeX/LaTeX gốc của chúng tôi! Chuyển đổi tài liệu TeX và LaTeX thành nhiều định dạng, bao gồm PDF, XPS, PNG, JPEG, TIFF, SVG và BMP một cách dễ dàng. Với API mạnh mẽ và dễ tích hợp của chúng tôi dành cho C++, bạn có thể tăng cường khả năng tương thích của tài liệu và hợp lý hóa việc phân phối nội dung. Nâng cao khả năng xử lý tài liệu của bạn và mở ra những khả năng mới cho dự án của bạn. Hãy bắt đầu với API chuyển đổi tệp TeX và LaTeX của chúng tôi ngay hôm nay bằng cách dùng thử miễn phí hoặc mua giấy phép và trải nghiệm tương lai của việc chuyển đổi tài liệu! Giải pháp API cho C++ ở đây cho phép bạn chuyển đổi các tệp TeX và LaTeX theo lập trình, nhưng bạn có thể thấy hữu ích khi xem và thử Bộ chuyển đổi đa nền tảng được phát triển trên các API. Ở đó, bạn cũng có thể tìm thấy ứng dụng để tạo và chỉnh sửa tệp TeX, bảng, đồ họa, để hợp nhất tệp thành định dạng PDF, v.v.

Chuyển đổi LaTeX sang Hình ảnh, XPS, PDF, SVG C++.

API hỗ trợ BMP, JPEG, PDF, SVG, TIFF, XPS và PNG dưới dạng định dạng đầu ra. Để chuyển đổi tệp TeX sang Hình ảnh, PDF, XPS hoặc SVG, quy trình tiếp theo:

 1. Tạo phiên bản của TeXOptions Class .
 2. Xác định loại và kích thước hình ảnh bằng ImageDevice .
 3. Chỉ định thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra / đầu vào bằng OutputWorkingDirectory / InputWorkingDirectory .
 4. Khởi tạo các tùy chọn để lưu bằng BmpSaveOptions , PngSaveOptions , TiffSaveOptions , JpegSaveOptions hoặc PdfSaveOptions , SvgSaveOptions , XpsSaveOptions , là mặc định, không cần đặt.
 5. Chạy chuyển đổi bằng Run Method của TeXJob() cho ImageDevice hoặc PdfDevice , SvgDevice , XpsDevice .

Aspose.TeX cho C++ hoạt động tốt trong bất kỳ môi trường phát triển nào hỗ trợ C++, nhưng các yêu cầu tiếp theo được khuyến nghị:

 • Microsoft Visual Studio 2015 trở lên.
 • Máy tính để bàn Microsoft Windows (7, 8, 10).
 • Hệ điều hành máy chủ (2008, 2012), v.v.
 • Hệ thống Linux (Ubuntu-16.04 trở lên).
Ví dụ mã C++ chuyển đổi TeX sang Hình ảnh, XPS, PDF hoặc SVG.
Input file
Output format
Select the target format

    
 Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể chuyển đổi TeX bằng giải pháp API này không?

Aspose.TeX có một tính năng cho phép bạn chuyển đổi các tệp TeX và LaTeX sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu cần chuyển đổi tệp của mình trực tuyến ngay lập tức, bạn có thể sử dụng ứng dụng đa nền tảng TeX Converter .

2. Những chuyển đổi nào được hỗ trợ?

Chuyển đổi này hỗ trợ các định dạng đầu ra JPEG, BMP, PNG, TIFF, SVG, PDF và XPS.

3. Tính năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, trong khi đối với giải pháp API, bạn có thể dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

  

Support and Learning Resources