TEX sang SVG

Chuyển đổi TEX sang SVG thông qua Giải pháp API cho C++.

Cách chuyển đổi TEX sang SVG bằng C++

Bộ chuyển đổi Aspose.TeX for TEX sang SVG chuyển đổi tệp TeX thành hình ảnh SVG bằng cách sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào được C++ hỗ trợ.

API bạn thấy ở đây có thể được sử dụng để tạo ứng dụng đa nền tảng của riêng bạn hoặc được tích hợp vào dự án C++ của bạn.

Để chuyển đổi TEX sang SVG:

 • Aspose.TeX cho C++ API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C++.

 • Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp, chỉ cần mở trình quản lý gói NuGet và tìm kiếm Aspose.TeX.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Các bước chuyển đổi TEX sang SVG bằng C++

Aspose.TeX giúp các nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi các tệp TEX thành SVG chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Khởi tạo TeXOptions .
 2. Chỉ định thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra bằng OutputWorkingDirectory
 3. Khởi tạo các tùy chọn để lưu ở định dạng SVG bằng SvgSaveOptions
 4. Chạy chuyển đổi TeX sang SVG bằng phương pháp TeXJob() .

Bắt đầu với C++ TeX API

 • Cài đặt từ dòng lệnh với tên nuget install Aspose.TeX.Cpp hoặc thông qua Package Manager Console của Visual Studio với Install-Package Aspose.TeX.Cpp .
 • Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ tải xuống .
Ví dụ về mã C++ chuyển đổi TeX sang Hình ảnh, XPS, PDF hoặc SVG
Input file
Output format
Select the target format

    Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể chuyển đổi TEX sang SVG không?

Giải pháp Aspose.TeX có một tính năng cho phép bạn chuyển đổi tệp TEX sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu cần chuyển đổi trực tuyến ngay lập tức TEX sang SVG, bạn có thể sử dụng TEX Converter ứng dụng đa nền tảng.

2. Tôi có thể tìm thêm thông tin chi tiết về cách chuyển đổi TEX sang SVG không?

Hãy chuyển đến chương Tài liệu để tìm thông tin như hướng dẫn dành cho nhà phát triển, ghi chú phát hành và nhiều thông tin khác về TeX và LaTeX. Hãy truy cập dự án GitHub của chúng tôi để xem các ví dụ về mã sử dụng giải pháp.

3. Tính năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, trong khi đối với giải pháp API, bạn có thể dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

4. Có API Javascript TEX đến SVG trong Aspose.TeX không?

Đúng. Hiện tại, Aspose.TeX bao gồm các ngôn ngữ lập trình Java, .NET và C++.

TEX Những gì là TEX Tập Tin Định Dạng

TeX không thực sự là một định dạng. Nó đồng thời là ngôn ngữ lập trình và cũng là công cụ thông dịch hiểu ngôn ngữ này. Tệp TeX là tài liệu được tạo trong LaTeX. Tài liệu này có thể bao gồm đồ họa, bảng, biểu tượng, danh sách, công thức và phương trình.

SVG Những gì là SVG Tập Tin Định Dạng

Đồ họa Vectơ có thể mở rộng (SVG) là Ngôn ngữ mô tả trang dựa trên XML / Nó được phát triển để tạo đồ họa vector / raster hai chiều và hỗn hợp. Tài liệu SVG là một tệp văn bản mô tả hình ảnh dưới dạng nguyên thủy hình học: đường thẳng, đường cong, hình dạng, văn bản, v.v. Tệp này bao gồm một tập hợp các lệnh, công thức và số để xác định các đối tượng vectơ.