Aspose.TeX for Java  for Java

Các API Java để xử lý tệp TeX

Thiết lập và chuyển đổi các tệp TeX và LaTeX trong các ứng dụng dựa trên Java.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm Try Online
  
 

TeX là một ngôn ngữ lập trình, bạn có thể thấy nó được gọi là ngôn ngữ đánh dấu dữ liệu. Đồng thời, TeX là một công cụ thông dịch hiểu ngôn ngữ này và một hệ thống sắp chữ nói chung. Nó được sử dụng để viết văn bản toán học hoặc kỹ thuật. Nhiều gói tin khác nhau đã được tạo trên cơ sở của ΤeΧ. Gói nổi tiếng nhất như vậy là LaTeX. Nó cho phép các tác giả tập trung vào văn bản và để lại quá trình sắp xếp kiểu chữ cho chương trình. Với LaTeX, các tài liệu có cấu trúc rất dễ tạo và quản lý.

Aspose.TeX cho Java là một thư viện linh hoạt và dễ sử dụng để sắp chữ các tệp TeX và LaTeX. API hỗ trợ nhiều định dạng đầu ra như XPS, PDF, PNG, JPEG, TIFF, SVG, BMP. Điều đó có nghĩa là với chức năng của thư viện này, bạn có thể chuyển đổi các tệp TeX và LaTeX sang bất kỳ định dạng đầu ra nào. Với giải pháp này, bạn có thể tạo một định dạng TeX tùy chỉnh nếu bạn muốn tạo và / hoặc sắp chữ một loạt các tài liệu được thiết kế thống nhất.

Advanced API sắp xếp tệp Java TeX Features

Tải tệp nguồn TeX từ đĩa

Tải tệp nguồn TeX từ ZIP

Tùy chỉnh đầu vào

Tệp TeX tập hợp

Ghi tài liệu đầu ra vào một luồng

Ghi đầu ra vào đĩa

Ghi đầu ra vào ZIP

Tùy chỉnh đầu ra

Tạo định dạng TeX tùy chỉnh

Tệp TeX tập hợp

Aspose.TeX cho Java có thể dễ dàng thiết lập các tệp TeX thành lấy tài liệu ở các định dạng khác nhau.

  
  

Aspose.TeX cung cấp các API xử lý TeX riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: