Chuyển đổi TeX và LaTeX

Giải pháp API bộ chuyển đổi TeX cho Java.

Aspose.TeX là một API cho hệ thống Object TeX, để biết chi tiết về tệp Tex, đây là Giới thiệu Tex . Các nhà phát triển có thể dễ dàng chuyển đổi TeX sang các định dạng PDF, XPS, PNG, JPG, BMP và TIFF bằng cách tích hợp API cho Java. Dưới đây là một số mẫu mã mà các lập trình viên có thể nâng cao và tích hợp trong các giải pháp Tex.

Giải pháp API cho Java ở đây cho phép bạn chuyển đổi các tệp TeX và LaTeX theo lập trình, nhưng bạn có thể thấy hữu ích khi xem và thử Bộ chuyển đổi đa nền tảng được phát triển trên các API. Ở đó, bạn cũng có thể tìm thấy ứng dụng để tạo và chỉnh sửa tệp TeX, bảng, đồ họa, để hợp nhất tệp thành định dạng PDF, v.v.

Chuyển đổi LaTeX sang Hình ảnh, XPS, PDF, SVG với Java.

API hỗ trợ BMP, JPEG, PDF, SVG, TIFF, XPS và PNG dưới dạng định dạng đầu ra. Để chuyển đổi tệp TeX sang Hình ảnh, PDF, XPS hoặc SVG, quy trình tiếp theo:

 1. Tạo phiên bản của lớp TeXOptions .
 2. Chỉ định thư mục làm việc của hệ thống tệp cho đầu ra / đầu vào bằng OutputWorkingDirectory / InputWorkingDirectory .
 3. Khởi tạo các tùy chọn để lưu bằng BmpSaveOptions , PngSaveOptions , TiffSaveOptions JpegSaveOptions hoặc PdfSaveOptions , SvgSaveOptions , XpsSaveOptions , là mặc định, không cần đặt.
 4. Chạy chuyển đổi bằng phương pháp Rum của TeXJob() cho ImageDevice hoặc PdfDevice , SvgDevice , XpsDevice .

Aspose.TeX cho Java hoạt động tốt trong bất kỳ môi trường phát triển nào hỗ trợ Java, nhưng các yêu cầu tiếp theo được khuyến cáo:

 • Máy tính để bàn Microsoft Windows (7, 8, 10).
 • Hệ thống Linux (Ubuntu-16.04 trở lên).
 • Mac OS X.
 • J2SE 8.0 (1.8) trở lên (ví dụ Java 10) Phiên bản Java.
Ví dụ mã Java chuyển đổi TeX sang Hình ảnh, XPS, PDF hoặc SVG.
Input file
Output format
Select the target format

    
 Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể chuyển đổi TeX bằng giải pháp API này không?

Aspose.TeX có một tính năng cho phép bạn chuyển đổi các tệp TeX và LaTeX sang các định dạng khác trực tuyến hoặc theo chương trình. Nếu cần chuyển đổi tệp của mình trực tuyến ngay lập tức, bạn có thể sử dụng ứng dụng đa nền tảng TeX Converter .

2. Những chuyển đổi nào được hỗ trợ?

Chuyển đổi này hỗ trợ các định dạng đầu ra JPEG, BMP, PNG, TIFF, SVG, PDF và XPS.

3. Tính năng này có miễn phí không?

Trình chuyển đổi đa nền tảng là miễn phí, trong khi đối với giải pháp API, bạn có thể dùng thử miễn phí và sau đó mua sản phẩm nếu cần.

  

Support and Learning Resources