Převeďte formát JSON na PCL přes C++

Analyzujte JSON na PCL v aplikacích C++ bez použití Microsoft® Word

 

Pomocí Aspose.Total for C++ můžete analyzovat JSON na PCL ve svých aplikacích C++ ve dvou jednoduchých krocích. Za prvé, pomocí Aspose.Cells for C++ můžete exportovat JSON do PDF. Poté můžete pomocí Aspose.Words for C++ převést PDF do PCL.

Převeďte formát JSON na PCL v C++

  1. Vytvořte nový objekt IWorkbook a načtěte platná data JSON ze souboru
  2. Uložte JSON jako PDF pomocí metody Save
  3. Načtěte dokument PDF pomocí třídy Document
  4. Uložte dokument do formátu PCL pomocí metody Save

Požadavky na převod

Nainstalujte pomocí konzoly Package Manager Console sady Visual Studio pomocí Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Případně si můžete stáhnout offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Nastavte rozložení a převeďte formát JSON na PCL v C++

Při analýze JSON na PCL můžete také nastavit velikost řádků a sloupců načtením JSON s třídou IWorkbook . Pokud potřebujete nastavit stejnou výšku řádku pro všechny řádky v listu, můžete to udělat pomocí SetStandardHeight metoda sbírky ICells . Podobně, chcete-li nastavit stejnou šířku sloupce pro všechny sloupce v listu, použijte SetStandardWidth kolekce ICells

Převeďte formát JSON na PCL s vodoznakem v C++

Pomocí API můžete také analyzovat JSON na PCL s vodoznakem. Chcete-li do dokumentu PCL přidat vodoznak, můžete nejprve převést JSON do PDF a přidat do něj vodoznak. Chcete-li přidat vodoznak, načtěte nově vytvořený soubor PDF pomocí třídy Document , nastavte různé vlastnosti pro textový vodoznak, zavolejte metodu SetText a předejte text vodoznaku a objekt TextWatermarkOptions. Po přidání vodoznaku můžete dokument uložit do PCL.

Prozkoumat možnosti konverzace JSON pomocí C++

Převést JSONs na DOC (Binární formát Microsoft Word)
Převést JSONs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést JSONs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést JSONs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést JSONs na EPUB (Otevřete soubor elektronické knihy)
Převést JSONs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést JSONs na CHM (Kompilovaný soubor nápovědy HTML)
Převést JSONs na MOBI (Otevřete formát elektronické knihy)
Převést JSONs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést JSONs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést JSONs na OTP (Standardní formát OpenDocument)
Převést JSONs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést JSONs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést JSONs na POTM (Soubor šablony Microsoft PowerPoint)
Převést JSONs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést JSONs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést JSONs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést JSONs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést JSONs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést JSONs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést JSONs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)
Převést JSONs na PS (PostScriptový soubor)
Převést JSONs na WORD (Formáty souborů WordProcessing)
Převést JSONs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Co je formát JSON

Formát souboru JSON (JavaScript Object Notation) je lehký a široce používaný formát pro výměnu dat. Byl odvozen z programovacího jazyka JavaScript, ale nyní je jazykově nezávislý a je podporován různými programovacími jazyky. Soubory JSON ukládají data ve strukturovaném a čitelném formátu, takže je snadno pochopí a zpracují lidé i stroje.

Soubory JSON se skládají z párů klíč–hodnota uspořádaných do hierarchické struktury. Reprezentují data jednoduchým a intuitivním způsobem pomocí objektů (uzavřených ve složených závorkách {}) a polí (uzavřených v hranatých závorkách []). Každý klíč je spárován s odpovídající hodnotou, kterou může být řetězec, číslo, logická hodnota, null, objekt nebo pole. Tato flexibilita umožňuje JSON zpracovávat složité a vnořené datové struktury.

Jednou z hlavních výhod JSON je jeho jednoduchost a snadné použití. Jeho lehká povaha a minimální syntaxe jej činí efektivním pro přenos dat po sítích a ukládání do souborů. Soubory JSON se běžně používají pro výměnu dat mezi webovými servery a klienty a také pro konfigurační soubory, rozhraní API a ukládání strukturovaných dat.

Soubory JSON jsou čitelné pro lidi a lze je snadno pochopit a upravit pomocí textu editor. Jsou také strojově čitelné, což aplikacím umožňuje efektivně analyzovat a zpracovávat data JSON. Mnoho programovacích jazyků poskytuje vestavěné knihovny nebo balíčky pro práci s JSON, což zjednodušuje analýzu a serializaci dat JSON.

Co je formát PCL

PCL (Printer Command Language) je jazyk pro popis stránek používaný především v polygrafickém průmyslu k řízení a formátování výstupu tiskáren a dalších zobrazovacích zařízení. Byl vyvinut společností Hewlett-Packard (HP) a stal se široce přijímaným standardem pro tisk v různých prostředích.

Soubory PCL obsahují řadu příkazů a pokynů, které popisují rozvržení, písma, grafiku a další prvky. vytištěné stránky. Tyto příkazy jsou interpretovány tiskárnou tak, aby generovaly požadovaný výstup. PCL podporuje text i grafiku, což umožňuje tisk složitých dokumentů s různými fonty, barvami a grafickými prvky.

Jednou z klíčových výhod PCL je nezávislost na zařízení. Příkazy PCL jsou navrženy tak, aby jim porozuměla široká škála tiskáren, bez ohledu na jejich značku nebo model. To znamená, že soubory PCL lze snadno přenášet mezi různými tiskárnami nebo tisknout na různých zařízeních bez nutnosti rozsáhlých úprav.

Soubory PCL jsou obvykle vytvářeny softwarovými aplikacemi nebo tiskovými ovladači, které generují příkazy PCL na základě obsahu k vytištění. Mohou být generovány z různých zdrojů, včetně textových procesorů, softwaru pro publikování na počítači nebo přímo z operačních systémů.

PCL se postupem času vyvíjela s různými verzemi a vylepšeními, které byly zavedeny na podporu nových funkcí a technologií. Nejnovější verze, PCL 6, obsahuje pokročilé možnosti zobrazování, správu barev a podporu standardních grafických formátů.

Přestože je jazyk PCL v tiskovém průmyslu široce podporován, postupně je nahrazován jinými jazyky pro popis stránek. , jako jsou PostScript a PDF, které nabízejí pokročilejší funkce a větší kompatibilitu s moderními technologiemi tisku.