Vykreslování TEX do CSV v aplikacích C++

Převeďte TEX na CSV v nativních aplikacích C++ bez nutnosti Microsoft® Excel nebo Adobe® Acrobat Reader

 

Převod TEX na CSV v C++ prostřednictvím Aspose.Total for C++ knihoven pro automatizaci souborů je jednoduchý dvoukrokový proces. V prvním kroku můžete exportovat TEX do XLSX pomocí Aspose.PDF for C++ , poté pomocí Aspose.Cells for C++ Spreadsheet Programming API, můžete převést XLSX na CSV.

C++ API pro převod TEX do CSV

  1. Otevřete soubor TEX pomocí odkazu třídy Document
  2. Převeďte TEX na XLSX pomocí členské funkce Save
  3. Načtěte dokument XLSX pomocí odkazu třídy IWorkbook
  4. Uložte dokument do formátu CSV pomocí členské funkce Save

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total.Cpp nebo přes konzolu Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Získejte nebo nastavte informace o souboru TEX prostřednictvím C++

Aspose.PDF for C++ vám také umožňuje získat informace o vašem dokumentu TEX a umožňuje vám přijímat informovaná rozhodnutí před procesem převodu. Chcete-li získat konkrétní informace o souboru TEX, musíte nejprve zavolat metodu get_Info() Document . Jakmile je objekt DocumentInfo načten, můžete získat hodnoty jednotlivých vlastností. Kromě toho můžete také nastavit vlastnosti pomocí příslušných metod třídy DocumentInfo.

Uložit formát souboru CSV pro streamování přes C++

Aspose.Cells for C++ umožňuje uložit formát souboru CSV pro streamování. Chcete-li uložit soubory do streamu, vytvořte objekt MemoryStream nebo FileStream a uložte soubor do tohoto objektu streamu voláním IWorkbook metodu objektu Save . Při volání metody Save zadejte požadovaný formát souboru pomocí výčtu SaveFormat .