Vykreslování TEX do XLT v aplikacích C++

Převeďte TEX na XLT v nativních aplikacích C++ bez nutnosti Microsoft® Excel nebo Adobe® Acrobat Reader

 

Převod TEX na XLT v C++ prostřednictvím Aspose.Total for C++ knihoven pro automatizaci souborů je jednoduchý dvoukrokový proces. V prvním kroku můžete exportovat TEX do XLSX pomocí Aspose.PDF for C++ , poté pomocí Aspose.Cells for C++ Spreadsheet Programming API, můžete převést XLSX na XLT.

C++ API pro převod TEX do XLT

  1. Otevřete soubor TEX pomocí odkazu třídy Document
  2. Převeďte TEX na XLSX pomocí členské funkce Save
  3. Načtěte dokument XLSX pomocí odkazu třídy IWorkbook
  4. Uložte dokument do formátu XLT pomocí členské funkce Save

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total.Cpp nebo přes konzolu Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Získejte nebo nastavte informace o souboru TEX prostřednictvím C++

Aspose.PDF for C++ vám také umožňuje získat informace o vašem dokumentu TEX a umožňuje vám přijímat informovaná rozhodnutí před procesem převodu. Chcete-li získat konkrétní informace o souboru TEX, musíte nejprve zavolat metodu get_Info() Document . Jakmile je objekt DocumentInfo načten, můžete získat hodnoty jednotlivých vlastností. Kromě toho můžete také nastavit vlastnosti pomocí příslušných metod třídy DocumentInfo.

Uložit formát souboru XLT pro streamování přes C++

Aspose.Cells for C++ umožňuje uložit formát souboru XLT pro streamování. Chcete-li uložit soubory do streamu, vytvořte objekt MemoryStream nebo FileStream a uložte soubor do tohoto objektu streamu voláním IWorkbook metodu objektu Save . Při volání metody Save zadejte požadovaný formát souboru pomocí výčtu SaveFormat .

Prozkoumat možnosti konverzace TEX pomocí C++

Převést TEXs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést TEXs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést TEXs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést TEXs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést TEXs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést TEXs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést TEXs na MARKDOWN (Lehký značkovací jazyk)
Převést TEXs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést TEXs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést TEXs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést TEXs na PS (PostScriptový soubor)
Převést TEXs na RTF (Formát RTF)
Převést TEXs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést TEXs na XAMLFLOW (Power Automate od Microsoftu)
Převést TEXs na CSV (Hodnoty oddělené čárkami)
Převést TEXs na DIF (Formát výměny dat)
Převést TEXs na EXCEL (Formáty tabulkových souborů)
Převést TEXs na FODS (OpenDocument Flat XML tabulka)
Převést TEXs na MD (Markdown Language)
Převést TEXs na ODS (Tabulka OpenDocument)
Převést TEXs na SXC (Tabulka StarOffice Calc)
Převést TEXs na TSV (Hodnoty oddělené tabulátorem)
Převést TEXs na TXT (Textový dokument)
Převést TEXs na XLAM (Doplněk Excel s podporou maker)
Převést TEXs na XLSB (Binární sešit Excel)
Převést TEXs na XLSM (Tabulka s podporou maker)
Převést TEXs na XLTM (Šablona s podporou maker aplikace Excel)
Převést TEXs na XLTX (Excel šablona)
Převést TEXs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést TEXs na OTP (Standardní formát OpenDocument)
Převést TEXs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést TEXs na POTM (Soubor šablony Microsoft PowerPoint)
Převést TEXs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést TEXs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést TEXs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést TEXs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést TEXs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést TEXs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést TEXs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)