Převést XLT na WORD přes C++ nebo online

Export Excel® XLT do WORD v rámci plně funkčních aplikací C++

Převod XLT na WORD v C++

 1. Otevřete soubor XLT pomocí členské funkce IWorkbook Factory odkaz na třídu
 2. Převeďte XLT na PDF a nastavte SaveFormat na Pdf
 3. Načtěte převedený soubor PDF pomocí odkazu třídy Document
 4. Uložte dokument do formátu WORD pomocí členské funkce Save a nastavte Word jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total.Cpp nebo prostřednictvím konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Případně si můžete stáhnout offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

// load the XLT file using Factory::CreateIWorkbook
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xlt");
// save XLT as PDF
wkb->Save(u"pdfOutput.pdf", SaveFormat_Pdf);
// load the PDF file using Wordument class reference
auto word = MakeObject<Wordument>(u"pdfOutput.pdf");
// save wordument in WORD format
word->Save(u"convertedFile.word", SaveFormat::Word);

Často kladené otázky

 • Jak mohu převést XLT na WORD Online?
  Online aplikace pro převod XLT je integrována výše. Chcete-li zahájit proces převodu XLT na WORD, jednoduše přidejte svůj soubor XLT přetažením do určené oblasti nebo kliknutím do bílého pole pro import souboru. Jakmile je soubor importován, klikněte na tlačítko "Převést" pro zahájení procesu převodu. Po dokončení převodu XLT na WORD si můžete okamžitě stáhnout nově převedený soubor WORD jediným kliknutím.
 • Jak dlouho trvá převod XLT?
  Rychlost tohoto online převodníku závisí do značné míry na velikosti souboru XLT. Menší soubory XLT lze převést na WORD během několika sekund. Kromě toho se účinnost procesu převodu bude lišit v závislosti na tom, jak jste optimalizovali svou aplikaci, pokud jste převodní kód integrovali do aplikace C++.
 • Je bezpečné převádět XLT na WORD pomocí bezplatného převodníku Aspose.Total?
  Samozřejmě! Po dokončení převodu XLT na WORD si budete moci svůj převedený soubor okamžitě stáhnout prostřednictvím poskytnutého odkazu ke stažení. Nahrané soubory mažeme po 24 hodinách a odkazy ke stažení nebudou po tomto časovém období fungovat. Můžete si být jisti, že převod souborů, včetně XLT, je zcela bezpečný a bezpečný, protože k vašim souborům nemá nikdo přístup. Bezplatná aplikace byla integrována výše pro účely testování, což vám umožňuje zkontrolovat výsledky před integrací kódu.
 • Jaký prohlížeč mám použít k převodu XLT?
  K tomuto online převodníku můžete přistupovat pomocí jakéhokoli moderního webového prohlížeče, jako je Google Chrome, Firefox, Opera nebo Safari. Pokud však pracujete na desktopové aplikaci, Aspose.Total XLT Conversion API poskytuje hladké řešení.

Prozkoumat možnosti konverzace XLT pomocí C++

Převést XLTs na DOC (Binární formát Microsoft Word)
Převést XLTs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést XLTs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést XLTs na PPTX (Formát otevřené prezentace XML)