Převést DOCX na TSV přes Java nebo online aplikace

On Premise Java API pro převod DOCX na TSV bez použití Microsoft® Word nebo Microsoft® Excel

 

Převod DOCX na TSV prostřednictvím Aspose.Total for Java je jednoduchý dvoufázový proces. Pomocí rozhraní API pro manipulaci s dokumenty a konverzi Aspose.Words for Java můžete exportovat DOCX do HTML. Poté můžete pomocí Aspose.Cells for Java převést HTML na TSV.

Java API pro převod DOCX do TSV

  1. Otevřete soubor DOCX pomocí třídy Document
  2. Převeďte DOCX do HTML pomocí Save metoda
  3. Načtěte dokument HTML pomocí třídy Workbook
  4. Uložte dokument do formátu TSV pomocí Save metoda

Požadavky na převod

Aspose.Total pro Javu můžete snadno používat přímo z projektu založeného na Maven a zahrnují Aspose.Words for Java a Aspose.Cells for Java ve vašem pom.xml.

Případně můžete získat soubor ZIP z stažení .

Zdarma online převodník DOCX na TSV

Požadavky na převod

Před převodem DOCX na TSV můžete z dokumentu DOCX odstranit nepoužité informace prostřednictvím Aspose.Words for Java . Někdy může být nutné odstranit nepoužívané nebo duplicitní informace, aby se snížila velikost výstupního dokumentu a doba zpracování. Třída CleanupOptions umožňuje zadat možnosti čištění dokumentů. Chcete-li z dokumentu odstranit duplicitní styly nebo jen nepoužívané styly nebo seznamy, můžete použít metodu Cleanup . Můžete použít UnusedStyles a UnusedBuiltinStyles pro detekci a odstranění stylů, které jsou označeny jako „nepoužité“.

Odstraňte nepoužité informace z dokumentu DOCX pomocí Java

Po převodu DOCX do TSV vám Aspose.Cells for Java umožní uložit dokument ke streamování. Pokud potřebujete uložit soubory do streamu, měli byste vytvořit objekt FileOutputStream a poté save soubor do tohoto objektu Stream voláním metody uložení Workbook objekt.

Prozkoumat možnosti konverzace DOCX pomocí Java

Převést DOCXs na CSV (Hodnoty oddělené čárkami)
Převést DOCXs na DIF (Formát výměny dat)
Převést DOCXs na EXCEL (Formáty tabulkových souborů)
Převést DOCXs na FODS (OpenDocument Flat XML tabulka)
Převést DOCXs na ODS (Tabulka OpenDocument)
Převést DOCXs na SXC (Tabulka StarOffice Calc)
Převést DOCXs na XLAM (Doplněk Excel s podporou maker)
Převést DOCXs na XLS (Binární formát Microsoft Excel)
Převést DOCXs na XLSB (Binární sešit Excel)
Převést DOCXs na XLSM (Tabulka s podporou maker)
Převést DOCXs na XLSX (Otevřete sešit XML)
Převést DOCXs na XLT (Šablona Excel 97 - 2003)
Převést DOCXs na XLTM (Šablona s podporou maker aplikace Excel)
Převést DOCXs na XLTX (Excel šablona)
Převést DOCXs na JSON (Soubor zápisu objektů JavaScript)
Převést DOCXs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést DOCXs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést DOCXs na POTM (Soubor šablony Microsoft PowerPoint)
Převést DOCXs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést DOCXs na PPTX (Formát otevřené prezentace XML)
Převést DOCXs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést DOCXs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést DOCXs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést DOCXs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést DOCXs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)
Převést DOCXs na PPTX (Formát otevřené prezentace XML)

Co je formát DOCX

DOCX je souborový formát vyvinutý společností Microsoft speciálně pro jejich textový editor Microsoft Word. Jeho účelem je poskytnout všestranný a spolehlivý formát pro vytváření a sdílení dokumentů napříč různými platformami a zařízeními. Soubory DOCX, které jsou široce používány v obchodní, akademické i osobní komunikaci, nabízejí četné výhody.

Jednou z klíčových výhod formátu DOCX je jeho bezproblémová integrace s dalšími aplikacemi Microsoft Office, jako jsou Excel a PowerPoint. Tato integrace umožňuje uživatelům bez námahy začlenit tabulky, grafy a multimediální obsah do svých dokumentů, čímž se zvýší jejich vizuální přitažlivost a celková efektivita. Kromě toho lze soubory DOCX pohodlně převádět do jiných široce používaných formátů, jako jsou PDF, HTML a RTF, což zajišťuje kompatibilitu a přenositelnost napříč různými systémy.

Flexibilita formátu DOCX se rozšiřuje i na jeho podporu pro pokročilé možnosti formátování . Uživatelé mohou využívat styly, motivy a šablony k vytváření profesionálně vypadajících dokumentů s konzistentním značením a formátováním. To eliminuje potřebu složitých technických dovedností a umožňuje uživatelům bez námahy produkovat uhlazený a vizuálně přitažlivý obsah.

Další významnou výhodou DOCX je jeho rozsáhlá kompatibilita s širokou škálou softwaru a zařízení, včetně populárních operačních systémů, jako jsou např. Windows, macOS a Linux. Tato kompatibilita zajišťuje bezproblémový přístup k dokumentům, jejich úpravy a sdílení v různých prostředích, což podporuje efektivní spolupráci a komunikaci.

Co je formát TSV

Soubor hodnot oddělených tabulátory (TSV) je přímý textový formát používaný k ukládání dat strukturovaným způsobem, který připomíná tabulku v databázi nebo tabulce. Každý řádek tabulky je uložen jako samostatný řádek a sloupce v řádku jsou odděleny tabulátorem. Tento formát nabízí jednoduchost a snadné zpracování, protože se soubory TSV lze manipulovat pomocí textového editoru nebo základního skriptu. Ačkoli neexistují žádné formální standardy upravující soubory TSV, získaly si rozsáhlou popularitu a jsou široce podporovány mnoha aplikacemi.

Soubory TSV poskytují několik výhod pro ukládání dat a manipulaci s nimi. Za prvé, jejich formát prostého textu zajišťuje kompatibilitu napříč různými platformami a operačními systémy. Ať už používáte Windows, macOS nebo Linux, soubory TSV lze snadno přistupovat a zpracovávat je bez potřeby specializovaného softwaru. Znak tabulátoru používaný jako oddělovač navíc usnadňuje analýzu a extrahování konkrétních dat ze souborů TSV programově.

Soubory TSV navíc usnadňují výměnu dat mezi různými aplikacemi. Mnoho softwarových nástrojů, jako jsou tabulkové programy, systémy pro správu databází a software pro statistickou analýzu, nabízí integrovanou podporu pro import a export dat ve formátu TSV. To umožňuje bezproblémovou interoperabilitu a umožňuje uživatelům přenášet data mezi různými systémy bez ztráty informací.