Java API pro vykreslení MSG do MD

Exportujte MSG do MD pomocí on premise Java API bez použití jakýchkoli závislostí třetích stran

 

E-mailová konverze je výkonná funkce, kterou mohou vývojáři Java integrovat do jakékoli Java J2SE, J2EE, J2ME aplikace prostřednictvím Aspose.Total for Java . Pomocí dvou rozhraní API v rámci balíčku můžete převést e-mailovou adresu MSG na MD bez jakýchkoli závislostí třetích stran. Za prvé, můžete použít Msg Manipulation API Aspose.Email for Java k převodu formátu souboru MSG do HTML. Za druhé, můžete vykreslit HTML do MD pomocí Document Processing API Aspose.Words for Java .

Jak převést MSG na MD

  1. Otevřete soubor MSG pomocí třídy MailMessage
  2. Převeďte MSG na HTML pomocí save metoda
  3. Načtěte HTML pomocí třídy Document
  4. Uložte dokument do formátu MD pomocí save a nastavte MD jako SaveFormat

Požadavky na převod

Musíte použít Aspose.Total pro Javu přímo z projektu založeného na Maven a zahrňte knihovny do vašeho pom.xml.

Případně můžete získat soubor ZIP z stažení .

// load the MSG file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.msg"); 
// save MSG as a HTML 
message.save("HtmlOutput.html", SaveOptions.getDefaultHtml());
// load HTML with an instance of Document
Document document = new Document("HtmlOutput.html");
// call save method while passing SaveFormat.MD
document.save("output.md", SaveFormat.MD);   

Prozkoumat možnosti konverzace MSG pomocí Java

Převést MSGs na BMP (Soubor bitmapového obrázku)
Převést MSGs na DOC (Binární formát Microsoft Word)
Převést MSGs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést MSGs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést MSGs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést MSGs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést MSGs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést MSGs na EMF (Vylepšený formát metasouborů)
Převést MSGs na EPUB (Otevřete soubor elektronické knihy)
Převést MSGs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MSGs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést MSGs na PNG (Přenosná síťová grafika)
Převést MSGs na JPEG (Společná fotografická expertní skupina)
Převést MSGs na MD (Markdown Language)
Převést MSGs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést MSGs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést MSGs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést MSGs na PDF (Přenosný formát dokumentu)
Převést MSGs na PNG (Přenosná síťová grafika)
Převést MSGs na PS (PostScriptový soubor)
Převést MSGs na RTF (Formát RTF)
Převést MSGs na SVG (Skalární vektorová grafika)
Převést MSGs na TIFF (Formát souboru označeného obrázku)
Převést MSGs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést MSGs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MSGs na XPS (Specifikace papíru XML)
Převést MSGs na BMP (Soubor bitmapového obrázku)
Převést MSGs na DOC (Binární formát Microsoft Word)
Převést MSGs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést MSGs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést MSGs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést MSGs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést MSGs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést MSGs na EMF (Vylepšený formát metasouborů)
Převést MSGs na EPUB (Otevřete soubor elektronické knihy)
Převést MSGs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MSGs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést MSGs na IMAGE (Soubory obrázků)
Převést MSGs na JPEG (Společná fotografická expertní skupina)