Export TEX do DIF přes Java

Převeďte soubor TEX na DIF pomocí premise Java API v jakékoli Java J2SE, J2EE, J2ME aplikací

 

Pomocí Aspose.Total for Java můžete do svých aplikací Java integrovat funkci převodu TEX na DIF ve dvou krocích. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for Java můžete vykreslit TEX do XLSX. Ve druhém kroku můžete převést XLSX na DIF pomocí Spreadsheet Programming API Aspose.Cells for Java .

Převeďte soubor TEX na DIF přes Java

  1. Otevřete soubor TEX pomocí třídy Document
  2. Převeďte TEX na XLSX pomocí save metoda
  3. Načtěte dokument XLSX pomocí třídy Workbook
  4. Uložte dokument do formátu DIF pomocí SaveOptions metoda

Požadavky na převod

Aspose.Total pro Javu můžete snadno používat přímo z projektu založeného na Maven a zahrnují Aspose.PDF for Java a Aspose.Cells for Java ve vašem pom.xml.

Požadavky na převod

Pokud je váš dokument TEX chráněn heslem, nemůžete jej bez hesla převést na DIF. Pomocí API můžete nejprve otevřít chráněný dokument pomocí platného hesla a poté jej převést. Chcete-li otevřít zašifrovaný soubor, můžete inicializovat novou instanci Document a předejte název souboru a heslo jako argumenty.

Převeďte chráněné TEX na DIF přes Java

Při převodu souboru TEX na DIF můžete také přidat vodoznak do výstupního formátu souboru DIF. Chcete-li přidat vodoznak, vytvořte nový sešit a otevřete převedený soubor XLSX. Vyberte pracovní list přes jeho index, vytvořte tvar a použijte jeho funkci addTextEffect, nastavte barvy, průhlednost a další. Poté můžete uložit dokument XLSX jako DIF s vodoznakem.