Převést TEX na WMZ přes Java

Exportujte soubor TEX do WMZ v rámci jakékoli aplikace Java J2SE, J2EE, J2ME bez použití Adobe® Acrobat Reader

 

Soubor tex můžete převést na obrázek WMZ v Javě ve dvou jednoduchých krocích. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for Java můžete exportovat TEX do JPEG. Poté pomocí rozhraní API pro zpracování obrazu Aspose.Imaging for Java můžete vykreslit JPEG do WMZ. Obě rozhraní API jsou součástí balíčku Aspose.Total for Java .

Export TEX do WMZ přes Java

  1. Otevřete soubor TEX pomocí třídy Document
  2. Inicializujte objekt třídy a vykreslete TEX do JPEG pomocí Process .
  3. Načtěte soubor JPEG pomocí třídy Image
  4. Uložte dokument do formátu WMZ pomocí save metoda

Požadavky na převod

Aspose.Total pro Javu můžete snadno používat přímo z projektu založeného na Maven a zahrňte knihovny do vašeho pom.xml.

Případně můžete získat soubor ZIP z stažení .

Převeďte TEX na WMZ v jediném souboru přes Java

API také umožňuje exportovat soubor TEX do WMZ do jednoho souboru. Chcete-li převést všechny stránky, můžete nejprve vykreslit svůj dokument TEX do jednoho souboru TIFF a poté můžete soubor TIFF exportovat do WMZ. Vstupní soubor můžete otevřít pomocí třídy Document a vytvořit objekty Resolution, TiffSettings a TIFF. Pomocí process můžete získat jeden obrázek TIFF metoda třídy TiffDevice . Nakonec můžete načíst soubor TIFF pomocí třídy Image a uložit jej do formátu WMZ pomocí save .

Převeďte TEX na WMZ s vodoznakem přes Java

Pomocí API můžete také exportovat soubor TEX do WMZ s vodoznakem v dokumentu WMZ. Chcete-li přidat vodoznak, můžete nejprve převést TEX na JPEG a přidat do něj vodoznak. Chcete-li přidat vodoznak, načtěte soubor obrázku pomocí třídy Image , vytvořte objekt Graphics a inicializujte ji pomocí objektu Image, vytvořte novou Matrix objekt a nastavte překlad a transformaci na požadovaný úhel a přidejte vodoznak pomocí Graphics.drawString . Po přidání vodoznaku do obrázku můžete uložit JPEG jako formát WMZ.

Převést a otočit TEX na soubor WMZ přes Java

Pomocí API můžete také otočit výstupní obrázek WMZ podle svých potřeb. Metodu Image.rotateFlip lze použít k otočení obrázku o 90/180/270 stupňů a převrácení obrázku vodorovně nebo svisle. Knihovna poskytuje jednoduché metody pro provádění složitých operací a zároveň zapouzdřuje všechny ošklivé detaily. Můžete určit typ otočení a převrácení, které se má použít na obrázek. Chcete-li obrázek otočit a převrátit, můžete načíst převedený obrázek JPEG pomocí třídy Image a zavolat obrázek. metodu rotationFlip při specifikaci příslušného RotateFlipType .