Exportujte EMAIL do DOT přes .NET

.NET API pro vykreslení EMAIL do DOT na Windows, macOS a Linux bez použití Wordu nebo Outlooku

 

Pokud jste vývojář .NET, který chce přidat EMAIL do funkcí převodu DOT ve svých aplikacích, Aspose.Total for .NET API pro manipulaci s formátem souborů jsou tím způsobem vpřed. Pomocí Aspose.Email for .NET můžete převést formát souboru EMAIL do HTML. Poté můžete pomocí Aspose.Words for .NET vykreslit HTML do DOT.

C# API pro převod EMAIL na DOT

  1. Otevřete soubor EMAIL pomocí třídy MailMessage
  2. Převeďte EMAIL na HTML pomocí metody Save
  3. Načtěte HTML pomocí třídy Document
  4. Uložte dokument do formátu DOT pomocí metody Save a nastavte Dot jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot); 

Analyzujte soubor EMAIL přes .NET

Před převodem EMAIL na DOT, pokud se chcete ujistit, že převádíte správný e-mail, můžete načíst dokument EMAIL, analyzovat jej a podívat se na požadovanou vlastnost. Pomocí třídy MapiMessage třídy [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API, můžete získat informace o odesílateli a příjemcích. Můžete například zkontrolovat e-mail konkrétního odesílatele pro konverzi pomocí vlastnosti SenderName .


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

Omezit úpravy dokumentů DOT prostřednictvím .NET

Při ukládání dokumentu z EMAIL do DOT může být nutné chránit výstupní dokument. Někdy může být nutné omezit možnost upravovat dokument a povolit s ním pouze určité akce. To může být užitečné, abyste zabránili jiným lidem upravovat citlivé a důvěrné informace ve vašem dokumentu. Aspose.Words for .NET API vám umožňuje ovládat způsob, jakým omezujete obsah pomocí ProtectionType parametr výčtu. Pomocí následujících řádků kódu můžete dokument nastavit tak, aby byl jen pro čtení.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot);  

Prozkoumat možnosti konverzace EMAIL pomocí .NET

Převést MSGs na BMP (Soubor bitmapového obrázku)
Převést MSGs na DOC (Binární formát Microsoft Word)
Převést MSGs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést MSGs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést MSGs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést MSGs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést MSGs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést MSGs na EMF (Vylepšený formát metasouborů)
Převést MSGs na EPUB (Otevřete soubor elektronické knihy)
Převést MSGs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MSGs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést MSGs na PNG (Přenosná síťová grafika)
Převést MSGs na JPEG (Společná fotografická expertní skupina)
Převést MSGs na MD (Markdown Language)
Převést MSGs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést MSGs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést MSGs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést MSGs na PDF (Přenosný formát dokumentu)
Převést MSGs na PNG (Přenosná síťová grafika)
Převést MSGs na PS (PostScriptový soubor)
Převést MSGs na RTF (Formát RTF)
Převést MSGs na SVG (Skalární vektorová grafika)
Převést MSGs na TIFF (Formát souboru označeného obrázku)
Převést MSGs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést MSGs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MSGs na XPS (Specifikace papíru XML)

Co je formát EMAIL

E-mailový soubor má určitý formát, který e-mailové programy rozpoznávají. Skládá se ze sekce záhlaví a části těla, oddělené prázdným řádkem. Záhlaví obsahuje základní informace, jako je e-mailová adresa odesílatele, e-mailová adresa příjemce, předmět e-mailu a datum a čas odeslání. Tělo e-mailu obsahuje skutečnou předávanou zprávu. E-mailové soubory mohou existovat ve formátu prostého textu nebo HTML. E-maily HTML se však v poslední době staly běžnějšími kvůli jejich schopnosti začlenit obrázky a další prvky formátování.

Záhlaví e-mailového souboru poskytuje klíčová metadata, která pomáhají při směrování a organizaci zpráv. Umožňuje e-mailovému programu identifikovat odesílatele, příjemce, předmět a časové razítko. Část těla obsahuje obsah e-mailu, který může zahrnovat text, obrázky, hypertextové odkazy a další mediální prvky. Zatímco e-maily ve formátu prostého textu jsou jednoduché a dostupné na různých zařízeních a e-mailových klientech, e-maily ve formátu HTML nabízejí větší flexibilitu designu a interaktivitu.

Díky rozšířenému používání e-mailů HTML mohou odesílatelé vytvářet vizuálně přitažlivé a poutavé zprávy. E-maily HTML umožňují zahrnutí prvků značky, stylů formátování a multimediálního obsahu, a tím vylepšují celkovou prezentaci a uživatelskou zkušenost.

Co je formát DOT

Formát souboru DOT běžně používá aplikace Microsoft Word a další software pro zpracování textu pro ukládání dokumentů. I když jsou soubory DOT podobné souborům DOC, jsou uloženy v odlišném formátu, který není kompatibilní se soubory DOC. Soubory DOT se ukládají v textovém formátu, ke kterému lze přistupovat a upravovat jej v libovolném textovém editoru.

K převodu souboru DOT na soubor DOC jsou k dispozici různé metody. Jedním z běžných přístupů je použití programu pro zpracování textu, který je schopen číst soubory DOT. To zahrnuje otevření souboru DOT v programu a jeho následné uložení jako soubor DOC. Další možností je použít nástroj pro převod souborů nebo online službu věnovanou převodu souborů DOT do formátu DOC.

Je důležité si uvědomit, že soubory DOT se často používají jako šablony v aplikaci Microsoft Word. Tyto šablony slouží jako základ pro vytváření nových dokumentů s předdefinovanými strukturami, formátováním a obsahem. V některých případech mohou soubory DOT obsahovat také makra nebo jiná přizpůsobení. Při převodu souboru DOT na soubor DOC je zásadní zajistit, aby v převedeném dokumentu zůstala zachována všechna přizpůsobení.

Pochopením rozdílu mezi soubory DOT a DOC a použitím vhodných metod převodu mohou uživatelé efektivně spravovat a využívat jejich dokumenty, ať už pocházejí ze šablon nebo vyžadují transformace formátu souborů.