Exportujte EMAIL do RTF přes .NET

.NET API pro vykreslení EMAIL do RTF na Windows, macOS a Linux bez použití Wordu nebo Outlooku

 

Pokud jste vývojář .NET, který chce přidat EMAIL do funkcí převodu RTF ve svých aplikacích, Aspose.Total for .NET API pro manipulaci s formátem souborů jsou tím způsobem vpřed. Pomocí Aspose.Email for .NET můžete převést formát souboru EMAIL do HTML. Poté můžete pomocí Aspose.Words for .NET vykreslit HTML do RTF.

C# API pro převod EMAIL na RTF

  1. Otevřete soubor EMAIL pomocí třídy MailMessage
  2. Převeďte EMAIL na HTML pomocí metody Save
  3. Načtěte HTML pomocí třídy Document
  4. Uložte dokument do formátu RTF pomocí metody Save a nastavte Rtf jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.rtf", SaveFormat.Rtf); 

Analyzujte soubor EMAIL přes .NET

Před převodem EMAIL na RTF, pokud se chcete ujistit, že převádíte správný e-mail, můžete načíst dokument EMAIL, analyzovat jej a podívat se na požadovanou vlastnost. Pomocí třídy MapiMessage třídy [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API, můžete získat informace o odesílateli a příjemcích. Můžete například zkontrolovat e-mail konkrétního odesílatele pro konverzi pomocí vlastnosti SenderName .


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

Omezit úpravy dokumentů RTF prostřednictvím .NET

Při ukládání dokumentu z EMAIL do RTF může být nutné chránit výstupní dokument. Někdy může být nutné omezit možnost upravovat dokument a povolit s ním pouze určité akce. To může být užitečné, abyste zabránili jiným lidem upravovat citlivé a důvěrné informace ve vašem dokumentu. Aspose.Words for .NET API vám umožňuje ovládat způsob, jakým omezujete obsah pomocí ProtectionType parametr výčtu. Pomocí následujících řádků kódu můžete dokument nastavit tak, aby byl jen pro čtení.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.rtf", SaveFormat.Rtf);  

Prozkoumat možnosti konverzace EMAIL pomocí .NET

Převést MSGs na BMP (Soubor bitmapového obrázku)
Převést MSGs na DOC (Binární formát Microsoft Word)
Převést MSGs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést MSGs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést MSGs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést MSGs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést MSGs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést MSGs na EMF (Vylepšený formát metasouborů)
Převést MSGs na EPUB (Otevřete soubor elektronické knihy)
Převést MSGs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MSGs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést MSGs na PNG (Přenosná síťová grafika)
Převést MSGs na JPEG (Společná fotografická expertní skupina)
Převést MSGs na MD (Markdown Language)
Převést MSGs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést MSGs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést MSGs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést MSGs na PDF (Přenosný formát dokumentu)
Převést MSGs na PNG (Přenosná síťová grafika)
Převést MSGs na PS (PostScriptový soubor)
Převést MSGs na RTF (Formát RTF)
Převést MSGs na SVG (Skalární vektorová grafika)
Převést MSGs na TIFF (Formát souboru označeného obrázku)
Převést MSGs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést MSGs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MSGs na XPS (Specifikace papíru XML)

Co je formát EMAIL

E-mailový soubor má určitý formát, který e-mailové programy rozpoznávají. Skládá se ze sekce záhlaví a části těla, oddělené prázdným řádkem. Záhlaví obsahuje základní informace, jako je e-mailová adresa odesílatele, e-mailová adresa příjemce, předmět e-mailu a datum a čas odeslání. Tělo e-mailu obsahuje skutečnou předávanou zprávu. E-mailové soubory mohou existovat ve formátu prostého textu nebo HTML. E-maily HTML se však v poslední době staly běžnějšími kvůli jejich schopnosti začlenit obrázky a další prvky formátování.

Záhlaví e-mailového souboru poskytuje klíčová metadata, která pomáhají při směrování a organizaci zpráv. Umožňuje e-mailovému programu identifikovat odesílatele, příjemce, předmět a časové razítko. Část těla obsahuje obsah e-mailu, který může zahrnovat text, obrázky, hypertextové odkazy a další mediální prvky. Zatímco e-maily ve formátu prostého textu jsou jednoduché a dostupné na různých zařízeních a e-mailových klientech, e-maily ve formátu HTML nabízejí větší flexibilitu designu a interaktivitu.

Díky rozšířenému používání e-mailů HTML mohou odesílatelé vytvářet vizuálně přitažlivé a poutavé zprávy. E-maily HTML umožňují zahrnutí prvků značky, stylů formátování a multimediálního obsahu, a tím vylepšují celkovou prezentaci a uživatelskou zkušenost.

Co je formát RTF

Formát souboru RTF (Rich Text Format) je všestranný a široce podporovaný formát souborů pro ukládání textových dokumentů s formátováním. Byl vyvinut společností Microsoft na konci 80. let jako multiplatformní formát, který lze snadno vyměňovat mezi různými aplikacemi pro zpracování textu.

Soubory RTF se obvykle ukládají s příponou .rtf a lze je otevřít a upravit pomocí různé textové editory a software pro zpracování textu, včetně Microsoft Word, Google Docs a LibreOffice. Formát umožňuje zahrnout různé prvky formátování, jako jsou styly písma, velikosti, barvy, odstavce, tabulky a obrázky.

Jednou z klíčových výhod RTF je nezávislost na platformě, což znamená, že RTF soubor vytvořený v jednom operačním systému lze otevřít a správně vykreslit v jiném bez ztráty formátování. Díky tomu je preferovanou volbou pro výměnu dokumentů a spolupráci.

Soubory RTF používají syntaxi formátování prostého textu, což znamená, že soubory jsou čitelné pro člověka a lze je v případě potřeby upravit pomocí textového editoru. Soubory RTF však mohou být poměrně velké ve srovnání s jinými formáty, jako je prostý text nebo Markdown, protože explicitně ukládají informace o formátování.

Zatímco RTF se primárně používá pro textové dokumenty, může také podporovat vkládání dalších typy souborů, jako jsou obrázky a objekty v dokumentu. To umožňuje vytvářet složitější a vizuálně přitažlivější dokumenty.