Exportujte EML do DOCX přes .NET

.NET API pro vykreslení EML do DOCX na Windows, macOS a Linux bez použití Wordu nebo Outlooku

 

Pokud jste vývojář .NET, který chce přidat EML do funkcí převodu DOCX ve svých aplikacích, Aspose.Total for .NET API pro manipulaci s formátem souborů jsou tím způsobem vpřed. Pomocí Aspose.Email for .NET můžete převést formát souboru EML do HTML. Poté můžete pomocí Aspose.Words for .NET vykreslit HTML do DOCX.

C# API pro převod EML na DOCX

  1. Otevřete soubor EML pomocí třídy MailMessage
  2. Převeďte EML na HTML pomocí metody Save
  3. Načtěte HTML pomocí třídy Document
  4. Uložte dokument do formátu DOCX pomocí metody Save a nastavte Docx jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.eml");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.docx", SaveFormat.Docx); 

Analyzujte soubor EML přes .NET

Před převodem EML na DOCX, pokud se chcete ujistit, že převádíte správný e-mail, můžete načíst dokument EML, analyzovat jej a podívat se na požadovanou vlastnost. Pomocí třídy MapiMessage třídy Aspose.Email for .NET API, můžete získat informace o odesílateli a příjemcích. Můžete například zkontrolovat e-mail konkrétního odesílatele pro konverzi pomocí vlastnosti SenderName .

// instantiate MapiMessage to load an EML file from disk
var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.eml");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

Omezit úpravy dokumentů DOCX prostřednictvím .NET

Při ukládání dokumentu z EML do DOCX může být nutné chránit výstupní dokument. Někdy může být nutné omezit možnost upravovat dokument a povolit s ním pouze určité akce. To může být užitečné, abyste zabránili jiným lidem upravovat citlivé a důvěrné informace ve vašem dokumentu. Aspose.Words for .NET API vám umožňuje ovládat způsob, jakým omezujete obsah pomocí ProtectionType parametr výčtu. Pomocí následujících řádků kódu můžete dokument nastavit tak, aby byl jen pro čtení.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.docx", SaveFormat.Docx);  

Prozkoumat možnosti konverzace EML pomocí .NET

Převést EMLs na BMP (Soubor bitmapového obrázku)
Převést EMLs na DOC (Binární formát Microsoft Word)
Převést EMLs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést EMLs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést EMLs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést EMLs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést EMLs na EMF (Vylepšený formát metasouborů)
Převést EMLs na EPUB (Otevřete soubor elektronické knihy)
Převést EMLs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést EMLs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést EMLs na PNG (Přenosná síťová grafika)
Převést EMLs na JPEG (Společná fotografická expertní skupina)
Převést EMLs na MD (Markdown Language)
Převést EMLs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést EMLs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést EMLs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést EMLs na PDF (Přenosný formát dokumentu)
Převést EMLs na PNG (Přenosná síťová grafika)
Převést EMLs na PS (PostScriptový soubor)
Převést EMLs na RTF (Formát RTF)
Převést EMLs na SVG (Skalární vektorová grafika)
Převést EMLs na TIFF (Formát souboru označeného obrázku)
Převést EMLs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést EMLs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést EMLs na XPS (Specifikace papíru XML)

Co je formát EML

Formát souboru EML, což je zkratka pro elektronickou poštu, je široce používaný formát souborů pro ukládání e-mailových zpráv. Primárně je spojen s e-mailovými klienty, jako je Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird a Windows Mail. Soubory EML obsahují celý obsah e-mailové zprávy, včetně informací o odesílateli a příjemci, předmětu, data, příloh a těla zprávy.

Soubory EML jsou formátovány jako prostý text a dodržují Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) standard, který umožňuje zahrnutí různých typů obsahu do e-mailové zprávy, jako je text, obrázky a přílohy. Díky tomu jsou soubory EML vysoce univerzální a kompatibilní s různými e-mailovými klienty a platformami.

Formát EML se běžně používá pro archivaci nebo přenos jednotlivých e-mailových zpráv. Poskytuje pohodlný způsob ukládání e-mailů jako samostatných souborů, což usnadňuje organizaci a načítání konkrétních zpráv v případě potřeby. Soubory EML lze otevřít a prohlížet v kompatibilních e-mailových klientech, což uživatelům umožňuje číst a pracovat s obsahem e-mailové zprávy.

Soubory EML lze navíc snadno sdílet prostřednictvím e-mailu nebo jiných metod přenosu souborů. Zachovávají původní formátování a zajišťují, že příjemce uvidí e-mail přesně tak, jak byl odeslán, včetně všech příloh nebo vložených obrázků.

Kromě použití pro jednotlivé e-mailové zprávy se soubory EML používají také při migraci e-mailů a zálohovací procesy. Umožňují přenos e-mailových zpráv mezi různými e-mailovými klienty nebo vytváření záloh pro zabezpečení důležité komunikace.

Co je formát DOCX

DOCX je souborový formát vyvinutý společností Microsoft speciálně pro jejich textový editor Microsoft Word. Jeho účelem je poskytnout všestranný a spolehlivý formát pro vytváření a sdílení dokumentů napříč různými platformami a zařízeními. Soubory DOCX, které jsou široce používány v obchodní, akademické i osobní komunikaci, nabízejí četné výhody.

Jednou z klíčových výhod formátu DOCX je jeho bezproblémová integrace s dalšími aplikacemi Microsoft Office, jako jsou Excel a PowerPoint. Tato integrace umožňuje uživatelům bez námahy začlenit tabulky, grafy a multimediální obsah do svých dokumentů, čímž se zvýší jejich vizuální přitažlivost a celková efektivita. Kromě toho lze soubory DOCX pohodlně převádět do jiných široce používaných formátů, jako jsou PDF, HTML a RTF, což zajišťuje kompatibilitu a přenositelnost napříč různými systémy.

Flexibilita formátu DOCX se rozšiřuje i na jeho podporu pro pokročilé možnosti formátování . Uživatelé mohou využívat styly, motivy a šablony k vytváření profesionálně vypadajících dokumentů s konzistentním značením a formátováním. To eliminuje potřebu složitých technických dovedností a umožňuje uživatelům bez námahy produkovat uhlazený a vizuálně přitažlivý obsah.

Další významnou výhodou DOCX je jeho rozsáhlá kompatibilita s širokou škálou softwaru a zařízení, včetně populárních operačních systémů, jako jsou např. Windows, macOS a Linux. Tato kompatibilita zajišťuje bezproblémový přístup k dokumentům, jejich úpravy a sdílení v různých prostředích, což podporuje efektivní spolupráci a komunikaci.