Převést formát JSON na PCL přes C#

C# API pro analýzu JSON do PCL bez použití Microsoft® Word

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete analyzovat JSON na PCL v rámci libovolné aplikace .NET, C#, ASP.NET a VB.NET ve dvou jednoduchých kroky. Za prvé, pomocí Aspose.Cells for .NET můžete exportovat JSON do PDF. Poté můžete pomocí Aspose.Words for .NET převést PDF do PCL.

Převést formát JSON na PCL přes C#

  1. Vytvořte nový objekt Workbook a načtěte platná data JSON ze souboru
  2. Importujte soubor JSON do listu pomocí třídy JsonUtility a Save jej jako PDF
  3. Načtěte dokument PDF pomocí třídy Document
  4. Uložte dokument do formátu PCL pomocí metody Save

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo prostřednictvím konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Nastavte rozvržení a převeďte formát JSON na PCL přes C#

Při analýze JSON na PCL můžete také nastavit možnosti rozvržení pro JSON pomocí JsonLayoutOptions . Umožňuje zpracovat pole jako tabulku, ignorovat hodnoty null, ignorovat název pole, ignorovat název objektu, převést řetězec na číslo nebo datum, nastavit formát data a čísla a nastavit styl nadpisu. Všechny tyto možnosti vám umožňují prezentovat data podle vašich potřeb. Následující fragment kódu ukazuje, jak nastavit možnosti rozvržení.

Analyzujte formát JSON do PCL s vodoznakem

Pomocí API můžete také převést JSON na PCL s vodoznakem. Chcete-li do dokumentu PCL přidat vodoznak, můžete nejprve analyzovat soubor JSON do PDF a přidat do něj vodoznak. Chcete-li přidat vodoznak, načtěte nově vytvořený soubor PDF pomocí třídy Document , vytvořte instanci TextWatermarkOptions a nastavte její vlastnosti, Zavolejte metodu Watermark.SetText a předejte text vodoznaku a objekt TextWatermarkOptions. Po přidání vodoznaku můžete dokument uložit do PCL.

Prozkoumat možnosti konverzace JSON pomocí .NET

Převést JSONs na APNG (Animated Portable Network Graphics)
Převést JSONs na DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Převést JSONs na DOC (Microsoft Word Binary Format)
Převést JSONs na DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Převést JSONs na DOT (Microsoft Word Template Files)
Převést JSONs na DOTX (Microsoft Word Template File)
Převést JSONs na DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Převést JSONs na EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Převést JSONs na EPUB (Open eBook File)
Převést JSONs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést JSONs na CHM (Compiled HTML Help File)
Převést JSONs na JPEG2000 (J2K Image Format)
Převést JSONs na JPEG2000 (J2K Image Format)
Převést JSONs na MOBI (Open Ebook Format)
Převést JSONs na ODP (OpenDocument Presentation Format)
Převést JSONs na ODT (OpenDocument Text File Format)
Převést JSONs na OTP (OpenDocument Standard Format)
Převést JSONs na OTT (OpenDocument Standard Format)
Převést JSONs na POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Převést JSONs na POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Převést JSONs na POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Převést JSONs na PPS (PowerPoint Slide Show)
Převést JSONs na PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Převést JSONs na PPSX (PowerPoint Slide Show)
Převést JSONs na PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Převést JSONs na PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Převést JSONs na PS (PostScript File)
Převést JSONs na PSD (Photoshop Document)
Převést JSONs na RTF (Rich Text Format)
Převést JSONs na SVGZ (Compressed Scalable Vector Graphics)
Převést JSONs na TGA (Truevision Graphics Adapter)
Převést JSONs na WMF (Windows Metafile)
Převést JSONs na WMZ (Compressed Windows Metafile)
Převést JSONs na WORD (WordProcessing File Formats)
Převést JSONs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Co je formát JSON

JSON (JavaScript Object Notation) je otevřený standardní formát souboru pro sdílení dat, který k ukládání a přenosu dat používá text čitelný člověkem. Soubory JSON jsou uloženy s příponou .json. JSON vyžaduje méně formátování a je dobrou alternativou pro XML. JSON je odvozen z JavaScriptu, ale je to datový formát nezávislý na jazyce. Generování a parsování JSON je podporováno mnoha moderními programovacími jazyky. application/json je typ média používaný pro JSON. Základní struktura souboru JSON je kolekce párů klíč–hodnota, přičemž hodnoty jsou různých typů, jako jsou čísla, řetězce a booleovské hodnoty. Pole a vnořené objekty mohou být také reprezentovány v souboru JSON. JSON je široce používán ve vývoji webových aplikací pro výměnu dat mezi klientem a serverem. Často se používá v aplikacích AJAX, kde klient požaduje data ze serveru, aniž by obnovoval celou stránku. JSON se také používá jako jednoduchý databázový formát pro ukládání a načítání dat a také pro serializaci datových struktur do formátu řetězce, který lze ukládat nebo přenášet po síti.

Více

Co je formát PCL

Printer Command Language (PCL) je jazyk pro popis stránky (PDL) vyvinutý společností Hewlett-Packard jako protokol tiskárny a stal se de facto průmyslovým standardem. PCL je někdy označován jako HP-PCL. PCL je jazyk pro popis stránky používaný v laserových tiskárnách. Je to jazyk nezávislý na platformě, který se používá k řízení způsobu tisku textu a grafiky na stránku. Příkazy PCL jsou obvykle zabudovány do dokumentu nebo souboru, který je odeslán do tiskárny. PCL vyvinula společnost Hewlett-Packard (HP) na počátku 80. let a stal se de facto průmyslovým standardem. PCL je někdy označován jako HP-PCL. PCL je jazyk pro popis stránky používaný v laserových tiskárnách. Je to jazyk nezávislý na platformě, který se používá k řízení způsobu tisku textu a grafiky na stránku. Příkazy PCL jsou obvykle zabudovány do dokumentu nebo souboru, který je odeslán do tiskárny. PCL vyvinula společnost Hewlett-Packard (HP) na počátku 80. let a stal se de facto průmyslovým standardem. PCL je někdy označován jako HP-PCL. PCL je jazyk pro popis stránky používaný v laserových tiskárnách. Je to jazyk nezávislý na platformě, který se používá k řízení způsobu tisku textu a grafiky na stránku. Příkazy PCL jsou obvykle zabudovány do dokumentu nebo souboru, který je odeslán do tiskárny. PCL vyvinula společnost Hewlett-Packard (HP) na počátku 80. let a stal se de facto průmyslovým standardem. PCL se někdy označuje jako HP-PCL.

Více