Převést formát JSON na POTM přes C#

C# API pro analýzu JSON na POTM bez použití Microsoft® PowerPoint

 

JSON můžete převést na POTM v rámci libovolné aplikace .NET, C#, ASP.NET a VB.NET ve dvou jednoduchých krocích. Za prvé, pomocí Aspose.Cells for .NET můžete analyzovat JSON na PPTX. Poté můžete pomocí Aspose.Slides for .NET převést PPTX na POTM. Obě rozhraní API jsou součástí balíčku Aspose.Total for .NET .

Převést formát JSON na POTM přes C#

  1. Vytvořte nový objekt Workbook a načtěte platná data JSON ze souboru
  2. Importujte soubor JSON do listu pomocí třídy JsonUtility a Save to jako PPTX
  3. Načtěte dokument PPTX pomocí třídy Presentation
  4. Uložte dokument do formátu POTM pomocí metody Save

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Nastavte rozvržení a převeďte formát JSON na POTM přes C#

Při analýze JSON na POTM můžete také nastavit možnosti rozvržení pro váš formát JSON pomocí JsonLayoutOptions . Umožňuje zpracovat pole jako tabulku, ignorovat hodnoty null, ignorovat název pole, ignorovat název objektu, převést řetězec na číslo nebo datum, nastavit formát data a čísla a nastavit styl nadpisu. Všechny tyto možnosti vám umožňují prezentovat data podle vašich potřeb. Následující fragment kódu ukazuje, jak nastavit možnosti rozvržení.

Převeďte formát JSON na POTM s vodoznakem

Pomocí API můžete také převést JSON na POTM s vodoznakem. Chcete-li do dokumentu POTM přidat vodoznak, můžete nejprve analyzovat JSON na PPTX a přidat do něj vodoznak. Chcete-li přidat vodoznak, načtěte nově vytvořený soubor PPTX pomocí třídy Presentation , vyberte hlavní prezentaci, přidejte typ tvaru pomocí AddAutoShape a přidejte text vodoznaku pomocí AddTextFrame. Po přidání vodoznaku můžete dokument uložit do POTM.

Prozkoumat možnosti konverzace JSON pomocí .NET

Převést JSONs na APNG (Animovaná přenosná síťová grafika)
Převést JSONs na DICOM (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)
Převést JSONs na DOC (Binární formát Microsoft Word)
Převést JSONs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést JSONs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést JSONs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést JSONs na DXF (Formát výměny výkresů Autodesk)
Převést JSONs na EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Převést JSONs na EPUB (Otevřete soubor elektronické knihy)
Převést JSONs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést JSONs na CHM (Kompilovaný soubor nápovědy HTML)
Převést JSONs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést JSONs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést JSONs na MOBI (Otevřete formát elektronické knihy)
Převést JSONs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést JSONs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést JSONs na OTP (Standardní formát OpenDocument)
Převést JSONs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést JSONs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést JSONs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést JSONs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést JSONs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést JSONs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést JSONs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést JSONs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést JSONs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést JSONs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)
Převést JSONs na PS (PostScriptový soubor)
Převést JSONs na PSD (Dokument Photoshopu)
Převést JSONs na SVGZ (Komprimovaná škálovatelná vektorová grafika)
Převést JSONs na TGA (Grafický adaptér Truevision)
Převést JSONs na WMF (Metasoubor Windows)
Převést JSONs na WMZ (Komprimovaný metasoubor Windows)
Převést JSONs na WORD (Formáty souborů WordProcessing)
Převést JSONs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Co je formát JSON

Formát souboru JSON (JavaScript Object Notation) je lehký a široce používaný formát pro výměnu dat. Byl odvozen z programovacího jazyka JavaScript, ale nyní je jazykově nezávislý a je podporován různými programovacími jazyky. Soubory JSON ukládají data ve strukturovaném a čitelném formátu, takže je snadno pochopí a zpracují lidé i stroje.

Soubory JSON se skládají z párů klíč–hodnota uspořádaných do hierarchické struktury. Reprezentují data jednoduchým a intuitivním způsobem pomocí objektů (uzavřených ve složených závorkách {}) a polí (uzavřených v hranatých závorkách []). Každý klíč je spárován s odpovídající hodnotou, kterou může být řetězec, číslo, logická hodnota, null, objekt nebo pole. Tato flexibilita umožňuje JSON zpracovávat složité a vnořené datové struktury.

Jednou z hlavních výhod JSON je jeho jednoduchost a snadné použití. Jeho lehká povaha a minimální syntaxe jej činí efektivním pro přenos dat po sítích a ukládání do souborů. Soubory JSON se běžně používají pro výměnu dat mezi webovými servery a klienty a také pro konfigurační soubory, rozhraní API a ukládání strukturovaných dat.

Soubory JSON jsou čitelné pro lidi a lze je snadno pochopit a upravit pomocí textu editor. Jsou také strojově čitelné, což aplikacím umožňuje efektivně analyzovat a zpracovávat data JSON. Mnoho programovacích jazyků poskytuje vestavěné knihovny nebo balíčky pro práci s JSON, což zjednodušuje analýzu a serializaci dat JSON.

Co je formát POTM

POTM je formát souboru používaný v aplikaci Microsoft PowerPoint k ukládání prezentačních šablon, které také obsahují makra. Podobně jako formát POTX jsou soubory POTM součástí formátu Office Open XML (OOXML) představeného v PowerPointu 2007.

Místek v POTM znamená makra, což znamená, že tyto šablony mohou obsahovat VBA (Visual Basic for Applications) kód, který automatizuje úlohy a vylepšuje funkčnost prezentace. To umožňuje uživatelům vytvářet dynamické a interaktivní šablony, které přesahují statické prvky návrhu.

Soubory POTM nabízejí stejné výhody jako soubory POTX, pokud jde o poskytování předem navržených rozložení snímků, formátování a stylů. Zahrnutí maker však dodává šablonám další vrstvu interaktivity a automatizace. Makra mohou provádět úkoly, jako je manipulace s daty, výpočty, přechody mezi snímky a interakce uživatelů, díky čemuž jsou prezentace poutavější a efektivnější.

Chcete-li použít soubor POTM, mohou jej uživatelé otevřít v PowerPointu nebo vybrat jako šablonu, když vytvoření nové prezentace. Makra vložená do šablony POTM lze spouštět a pracovat s nimi během prezentace, což poskytuje vylepšené funkce nad rámec toho, co je možné se standardní šablonou.

Je důležité si uvědomit, že kvůli obavám o zabezpečení mohou některé systémy a organizace mají omezení pro spouštění maker v prezentacích PowerPoint. V takových případech mohou uživatelé potřebovat upravit svá nastavení zabezpečení nebo získat potřebná oprávnění, aby umožnili spouštění maker v souborech POTM.

Soubory POTM jsou kompatibilní s různými verzemi aplikace PowerPoint na různých platformách, což uživatelům umožňuje vytvářet sdílet šablony s makry napříč různými zařízeními a prostředími. Poskytují výkonný nástroj pro vytváření interaktivních a automatizovaných prezentací a nabízejí uživatelům větší flexibilitu a možnosti přizpůsobení.