Převést soubor MD na WMF přes C#

Export MD do WMF v rámci aplikací .NET bez použití Adobe® Acrobat Reader nebo jiných aplikací třetích stran

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete snadno exportovat MD do obrazu WMF v jakékoli aplikaci .NET ve dvou jednoduchých krocích. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for .NET můžete exportovat MD do JPEG. Poté pomocí rozhraní API pro zpracování obrazu Aspose.Imaging for .NET můžete převést JPEG na WMF.

Převeďte soubor MD na WMF přes .NET

  1. Otevřete soubor MD pomocí třídy Document
  2. Inicializujte objekt třídy JpegDevice a vykreslete MD do JPEG pomocí Process metoda
  3. Načtěte soubor JPEG pomocí třídy Image
  4. Uložte dokument do formátu WMF pomocí metody Save

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Převést soubor MD na WMF v jediném souboru přes C#

Pomocí rozhraní API můžete také převést soubor MD na WMF na jeden soubor obrázku. Chcete-li převést všechny stránky, můžete nejprve vykreslit svůj dokument MD do jednoho souboru TIFF a poté můžete soubor TIFF exportovat do WMF. Vstupní soubor můžete otevřít pomocí třídy Document a vytvořit objekty Resolution, TiffSettings a TIFF. Jeden obrázek TIFF můžete získat pomocí metody TiffDevice metody TiffDevice třídy. Nakonec můžete načíst soubor TIFF pomocí třídy Image a uložte jej do formátu WMF pomocí metody Save .

Převést a otočit soubor MD na WMF přes C#

Pomocí API můžete také otočit výstupní obrázek WMF podle svých potřeb. Metodu Image.RotateFlip lze použít k otočení obrázku o 90/180/270 stupňů a převrácení obrázku vodorovně nebo svisle. Můžete určit typ otočení a převrácení, které se má použít na obrázek. Chcete-li obrázek otočit a převrátit, můžete načíst převedený obrázek JPEG pomocí tovární metody vystavené třídou Image a zavolat obrázek .Metoda RotateFlip při specifikaci příslušného RotateFlipType .

Prozkoumat možnosti konverzace MD pomocí .NET

Převést MDs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést MDs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést MDs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést MDs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést MDs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MDs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést MDs na MARKDOWN (Lehký značkovací jazyk)
Převést MDs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést MDs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést MDs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést MDs na PS (PostScriptový soubor)
Převést MDs na RTF (Formát RTF)
Převést MDs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MDs na XAMLFLOW (Power Automate od Microsoftu)
Převést MDs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést MDs na OTP (Standardní formát OpenDocument)
Převést MDs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést MDs na POTM (Soubor šablony Microsoft PowerPoint)
Převést MDs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést MDs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést MDs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést MDs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést MDs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést MDs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést MDs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)
Převést MDs na SWF (Film Shockwave Flash)
Převést MDs na XAML (Soubor XAML)
Převést MDs na APNG (Animovaná přenosná síťová grafika)
Převést MDs na CSV (Hodnoty oddělené čárkami)
Převést MDs na DICOM (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)
Převést MDs na DIF (Formát výměny dat)
Převést MDs na DXF (Formát výměny výkresů Autodesk)
Převést MDs na EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Převést MDs na EXCEL (Formáty tabulkových souborů)
Převést MDs na FODS (OpenDocument Flat XML tabulka)
Převést MDs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést MDs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést MDs na ODS (Tabulka OpenDocument)
Převést MDs na PSD (Dokument Photoshopu)