C# API pro vykreslení MHTML do EXCEL

Export souboru MHTML do EXCEL přes C# bez použití Microsoft® Excel nebo Adobe® Acrobat Reader

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete snadno převést soubor MHTML na EXCEL v jakékoli aplikaci .NET, C#, ASP.NET a VB.NET. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for .NET můžete exportovat MHTML do XLSX. Poté můžete pomocí rozhraní Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API převést XLSX na EXCEL.

.NET API pro převod MHTML na EXCEL

  1. Otevřete soubor MHTML pomocí třídy Document
  2. Převeďte MHTML na XLSX pomocí metody Save
  3. Načtěte dokument XLSX pomocí třídy Workbook
  4. Uložte dokument do formátu EXCEL pomocí metody Save a nastavte Excel jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Převést chráněné MHTML na EXCEL přes C#

Pokud je váš dokument MHTML chráněn heslem, nemůžete jej bez hesla převést na EXCEL. Pomocí API můžete nejprve otevřít chráněný dokument pomocí platného hesla a poté jej převést. Chcete-li otevřít zašifrovaný soubor, můžete inicializovat novou instanci třídy Document a předat název souboru a heslo jako argumenty.

Převést soubor MHTML na EXCEL s vodoznakem přes C#

Při převodu souboru MHTML na EXCEL můžete také přidat vodoznak do výstupního formátu souboru EXCEL. Chcete-li přidat vodoznak, můžete vytvořit nový objekt Workbook a otevřít převedený dokument XLSX, vybrat Worksheet přes jeho index, vytvořit Shape a použít jeho funkci AddTextEffect. Poté můžete uložit dokument XLSX jako EXCEL s vodoznakem.

Prozkoumat možnosti konverzace MHTML pomocí .NET

Převést MHTMLs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést MHTMLs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést MHTMLs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést MHTMLs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést MHTMLs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MHTMLs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést MHTMLs na MARKDOWN (Lehký značkovací jazyk)
Převést MHTMLs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést MHTMLs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést MHTMLs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést MHTMLs na PS (PostScriptový soubor)
Převést MHTMLs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést MHTMLs na XAMLFLOW (Power Automate od Microsoftu)
Převést MHTMLs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést MHTMLs na OTP (Standardní formát OpenDocument)
Převést MHTMLs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést MHTMLs na POTM (Soubor šablony Microsoft PowerPoint)
Převést MHTMLs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést MHTMLs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést MHTMLs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést MHTMLs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést MHTMLs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést MHTMLs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést MHTMLs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)
Převést MHTMLs na SWF (Film Shockwave Flash)
Převést MHTMLs na APNG (Animovaná přenosná síťová grafika)
Převést MHTMLs na CSV (Hodnoty oddělené čárkami)
Převést MHTMLs na DICOM (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)
Převést MHTMLs na DIF (Formát výměny dat)
Převést MHTMLs na DXF (Formát výměny výkresů Autodesk)
Převést MHTMLs na EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Převést MHTMLs na FODS (OpenDocument Flat XML tabulka)
Převést MHTMLs na IMAGE (Soubory obrázků)
Převést MHTMLs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést MHTMLs na MD (Markdown Language)
Převést MHTMLs na ODS (Tabulka OpenDocument)
Převést MHTMLs na PSD (Dokument Photoshopu)
Převést MHTMLs na SVGZ (Komprimovaná škálovatelná vektorová grafika)