Převést soubor MHTML na PSD přes C#

Export MHTML do PSD v rámci aplikací .NET bez použití Adobe® Acrobat Reader nebo jiných aplikací třetích stran

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete snadno exportovat MHTML do obrazu PSD v jakékoli aplikaci .NET ve dvou jednoduchých krocích. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for .NET můžete exportovat MHTML do JPEG. Poté pomocí rozhraní API pro zpracování obrazu Aspose.Imaging for .NET můžete převést JPEG na PSD.

Převeďte soubor MHTML na PSD přes .NET

  1. Otevřete soubor MHTML pomocí třídy Document
  2. Inicializujte objekt třídy JpegDevice a vykreslete MHTML do JPEG pomocí Process metoda
  3. Načtěte soubor JPEG pomocí třídy Image
  4. Uložte dokument do formátu PSD pomocí metody Save

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Převést soubor MHTML na PSD v jediném souboru přes C#

Pomocí rozhraní API můžete také převést soubor MHTML na PSD na jeden soubor obrázku. Chcete-li převést všechny stránky, můžete nejprve vykreslit svůj dokument MHTML do jednoho souboru TIFF a poté můžete soubor TIFF exportovat do PSD. Vstupní soubor můžete otevřít pomocí třídy Document a vytvořit objekty Resolution, TiffSettings a TIFF. Jeden obrázek TIFF můžete získat pomocí metody TiffDevice metody TiffDevice třídy. Nakonec můžete načíst soubor TIFF pomocí třídy Image a uložte jej do formátu PSD pomocí metody Save .

Převést a otočit soubor MHTML na PSD přes C#

Pomocí API můžete také otočit výstupní obrázek PSD podle svých potřeb. Metodu Image.RotateFlip lze použít k otočení obrázku o 90/180/270 stupňů a převrácení obrázku vodorovně nebo svisle. Můžete určit typ otočení a převrácení, které se má použít na obrázek. Chcete-li obrázek otočit a převrátit, můžete načíst převedený obrázek JPEG pomocí tovární metody vystavené třídou Image a zavolat obrázek .Metoda RotateFlip při specifikaci příslušného RotateFlipType .